അളിയന്റെ ഭാര്യ – malayalam kambi kathakal

Posted on

മലയാളം ടൈപു ചെയ്യാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടു കൊണ്ട് ഒരുപാടു കാലമായി മനസ്സിൽ കൊണ്ട് നടക്കുന്ന ഒരു എഴുതാനായി തുടങ്ങുകയാണു. നിങ്ങളുടെ എല്ലാ സഹായ സഹകരണങ്ങളും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.
കല്യാണം കഴിൻചു ദുബായിയിൽ വന്നിറങ്ങുപൊൾ എന്നെ സ്വീകരിക്കാനായി അളിയനും ഫാമിലിയും ഉണ്ടാവുമെന്നു അദ്യമെ അറിയിച്ചിരുന്നു. ടെലിഫോണിൽ സംസാരിച്ചതും ചില ഫൊടൊസ കണ്ടതും ഒഴിച്ചാൽ പുതിയ ബന്ധുക്കളെ കുറിച്ചു വേറെ ഒരു ഐഡിയയും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. പുതിയ കല്യാണം കഴിച്ചു തിരിച്ചു വരുന്നതിന്റെ മനോവിഷമവും യത്രാ ക്ഷീണവും എല്ലാം ആയി എയർപൊർടിനു വെളിയിൽ വന്നപ്പൊൾ എന്നെ കാത്തു എന്റെ കൂട്ടുകാരും അളിയനും ഫാമിലിയും പുറത്തുണ്ടായിരുന്നു.

അളിയൻ, ഭാര്യ സിന്ധു, രണ്ടു കുട്ടികൾ. ഇതാണു കുടുംബം. അളിയന്റെ ഭര്യയുടെ സംസാരം എന്നെ വല്ലാതെ ആകർഷിചു. ഷെപ്സ ചെയ്തു നീണ്ട പുരികം. നല്ല പൊക്കം. ചുരിദാർ ആണു വേഷം. പിടക്കുന്ന കണ്ണുകൾ. തുടിക്കുന്ന മാറുകൾ. ആ നോട്ടത്തിൽ എന്തൊ ഒരു പന്തികേടു ആദ്യമെ എനിക്കു തോന്നി. ഔപചാരികമായ പരിചയപ്പെടലും സംസാരങ്ങൾക്കും ശേഷം അവരോടു യാത്ര പറഞ്ഞു ഞാൻ എന്റെ ഫ്ലാറ്റിലെക്കു പോന്നു.

അളിയൻ എപ്പൊഴും ബിസിനസ്സുമായി തിരക്കിലായിരുന്നു. സിന്ധു ചേച്ചി ദിവസവും വിളിക്കും. കുട്ടികളോടും വല്ലപ്പോഴും സംസാരിക്കും. എന്റെ രണ്ടു കൊല്ലം ജൂനിയർ ആയി ഞങ്ങളുടെ അടുത്ത കോളേജില്ണു ചേച്ചി പടിച്ചത്. ഭാര്യ സിന്ധു ചേച്ചി എന്നു വിളിച്ചിരുന്നതു കൊണ്ടു ഞാനും വിളിക്കുന്നതു അതാക്കി. എന്റെ കുറെ കൂട്ടുകാർ അതെ കോളേജിൽ പടിച്ചിരുന്നു. സംസാരം പിന്നീടു കോളേജു ജീവിതവും മറ്റുമായി പുരൊഗമിച്ചു. പതുക്കെ പതുക്കെ അതു ഒരു ഫ്രെൻഡഷിപിലെക്കു മാറി. എന്നിരുന്നാലും അളിയന്റെ ഭാര്യ എന്ന ഒരു പരിഗണന എപ്പൊഴും ഞാൻ നൽകി പോന്നു. ഒരൊ ദിവസവും വിളിക്കുനൈാളും ചേച്ചി അവരുടെ അയൽപക്കങലിലുള്ള ഇല്ലീഗൽ
റിലെഷൻസിനെ കുരിച്ചും ഒരൊ കഥകൾ പറയുമായിരുന്നു. ഇതെല്ലാം ബാചിലർ ആയിരുന്ന എനിക്കും രസകരമയിരുന്നു. അവർക്കും എന്നൊടുള്ള സംസാരം ബോറടിപ്പിക്കുന്ന ജീവിതത്തിൽ ഒരു രസമായി.
ഇതിനിടക്കു എന്റെ ഭാര്യ ദുബായിയിൽ വന്നു. ചേച്ചിയുമയുള്ള ഫോൺ വിളി കുറഞ്ഞു വന്നു. എന്നാലും ഇടക്കിടക്കു കാണുനെബാളുള്ള ദ്വയാർഥം വെചുള്ള സംസാരം ഞങ്ങളുടെ പഴയ ബന്ധത്തിന്റെ തീവ്രത കുറയാതെ നിർത്തി.

വർഷം രണ്ടു കഴിഞ്ഞു. അളിയൻ പുതിയ വീടിന്റെ പണി പൂർത്തിയാക്കി.പുതിയ വീടു പൂട്ടിയിടേണ്ട എന്ന തീരുമാനവും അച്ചന്നും അമ്മയും തനിചായതിനാലും സിന്ധു ചേചിയും കൂട്ടികളും നട്ടിൽ സെറ്റിൽ ചെയ്യാൻ തീരുമാനിചു. അളിയൻ ബിസിനസ്സുമായി തിരക്കിലായിരുന്നതു കൊണ്ടു പെട്ടെന്നു നാട്ടിൽ പോവാൻ പറ്റില്ല. കുട്ടിയുടെ സ്കൂൾ തുറക്കുന്നതിനു മുമ്പു നാട്ടിൽ പൊവണം. എനിക്കാണെൻകിൽ ലീവു് ഡ്യ ആയി കിടക്കുകയാണു. അങിനെ ഞാനും കുടുംബവും സിന്ധു ചേചിയും കുട്ടികലും നട്ടിലെക്കു പോവാൻ തീരുമനിച്ചു.

വിസ് കാൻസെൽ ചെയ്യു വരുന്നതു കൊണ്ടു ചേച്ചിയുടെ പേരിൽ കാർഗൊ ആയി ഒരുപാടു സധനങ്ങൽ അയച്ചിരുന്നു. എന്റെ ഒരു ഫ്രൻറിന്റെ അൻകിൾ കസ്റ്റംസിൽ ജൊലി ചെയ്യുന്നുണ്ടു. ഞാൻ അവനെ വിളിചു സംസാരിചു എല്ലാം ശരിയാക്കി വെച്ചിരുന്നു. ഞാനും സിന്ധു ചേചിയും കസ്റ്റംസ് ക്ലിയറൻസിനു വേണ്ടി കൊചീനിൽ പോവാൻ തീരുമാനിചു. ഭര്യയുടെ ഒരു റിലേറ്റീവ്സിന്റെ വീട്ടിലെ ഒരു ഫൻക്ഷൻ കാരണം അവൾ വരുന്നില്ല എന്നു പറഞ്ഞു.

ഒരു ബുധനഴ്ച എന്റെ കാറിൽ ഞാനും ചേച്ചിയും എർണാകുളത്തിനു തിരിച്ചു.
യത്രക്കിടയിലെ സംസാരം ഞങ്ങളുടെ പഴയ കാല ടെലിഫൊൺ സംഭാഷണങ്ങലുടെ ശൈലിയിലേക്കു മെല്ലെ മാറി തുടങ്ങി. അളിയന്റെ ബിസിനസ്സ തിരക്കുകളും അവരുടെ കിടപ്പറ വിഷേശങ്ങളും സംസാരത്തിനിടയിൽ വിഷയമായി. അളിയനുമായി അവരുടെ സെക്സ്
ജീവിതം ഒരു പരാജയമായിരുന്നെന്നും അയാൾക്കു ബിസിനസ്സും പണവും ആയിരുന്നു മുഖ്യമെന്നും ഞാൻ ഊഹിചെടുത്തു.

ഇടക്കു വെച്ചു ഞങ്ങൾ കാപ്പി കുടിക്കാനായി കാർ നിർത്തി ഹോട്ടലിൽ ഓർഡർ എടുക്കുന്നതിനിടയിൽ വെയിറ്റർ എന്നോടു മിസ്സിസ്സിനു ചായയാണോ കാപ്പിയാണോ വേണ്ടതെന്നു ചൊതിച്ചു. ഇതു കേട്ട് ചേച്ചി എന്റെ കണ്ണുകളിലെക്കു നോക്കി, ഒരു കുസ്തി ചിരിയൊടെ. എന്തായലും വെയിറ്ററുടെ ചൊദ്യം തിരുത്താൻ ഞാനും തുനിഞ്ഞില്ല.വീണ്ടും യാത്ര തുടങ്ങിയപ്പോൾ വെയിറ്ററുടെ ചൊദ്യം എന്നിൽ പുതിയ ചലനങ്ങൽ സ്പഷ്ടിച്ചു. ചേച്ചിയുടെ മനസ്സറിയാനായി ഞാൻ ചോദിച്ചു. “സിന്ധു ചേച്ചിക്കു എന്തു തോന്നി ആ വെയിറ്ററുടെ ചൊദ്യം കെട്ടപ്പോൾ?
“അദ്യം ഈ ചേച്ചി വിളി ഒന്നു നിർത്താമൊ? “പിന്നെ എന്തു വിളിക്കണം?

“വെറെ എന്തൊക്കെ വിളിക്കാം? “ഓകെ. ഇനി ഞാൻ മോളു എന്നു വിളിക്കാം. എന്തു പറയുന്നു?” ഞാനും വിട്ടു കൊടുത്തില്ല.

“ഓകെ. എഗ്രീഡ’ ഗീർ ചെയിൻചു ചെയ്യുന്നതിനിടെ പതുക്കെ ഞാൻ അവളുടെ കയ്യിൽ പിടിച്ചു. “കുട്ടാ ഇതു ദുബായ്ക്ക് അല്ല നല്ല ട്രാഫിക്സ് ആണു. കൂടതെ ഒറ്റ ലൈനും. അദ്യം എർണാംകുളത്ത് എത്തട്ടെ.” അവൾ എന്നെ വിലക്കി. ഇതിനിടയിൽ അളിയന്റെ ഫോൺ വന്നു. മൊബൈൽ ഞാൻ അവളുണ്ടെ കൈയിൽ കൊടുത്തു. അവരുടെ സംസാരം കഴിഞ്ഞപ്പോഴെക്കും എന്റെ ഭാര്യയുടെ ഫോൺ. ഏല്ലാം കഴിഞ്ഞപ്പൊഴെക്കും അലുവയിൽ എത്തി. റോഡിൽ നല്ല തിരക്ക്. “ഇനി എന്താണു പ്ലാൻ? ഫോൺ വിളി നിർത്തി സിന്ധു ചൊദിച്ചു. “എല്ലാം ഞാൻ മൊളുവിനു വിട്ടു തന്നു.” “ഇന്നു നമ്മൾക്കിവിടെ തങ്ങിയാലൊ?

“ ഒന്നും അലൊചിക്കാതെയാണു ഞാൻ അത് പരഞ്ഞതെൻകിലും എങിനെ ഇതു നടപ്പിലാക്കും എന്നതിനെ പറ്റി ചിന്തിച്ചില്ല.

“വീട്ടിൽ എന്തു പറയും? “എനിക്കൊരു ഐഡിയ തൊന്നുന്നു’

“എന്തായനെൻകിലും എനിക്കിന്നു നിന്റെ കൂടെ ഇന്നിവിറ്റെ കഴിയണം ”?* ‘നളെയെ കസ്റ്റംസ് ക്ലിയർ ചെയ്യു കിട്ടു എന്നും നമ്മൽ എന്റെ ഒരു ഫ്രെൻറിന്റെ വീട്ടിൽ നിൽക്കുന്നു എന്നും പറയാം. ഇപ്പൊൽ ഏന്തയാലും കസ്റ്റംസ് എല്ലാം ക്ലിയർ ആക്കി വെക്കാം. അതിനു ശേഷം വീട്ടിൽ വിളിച്ചു പറയാം. ഇന്നു നമ്മൾ എല്ലാം ക്ലിയർ ചൈത കാര്യം അവരെ അറിയിക്കേണ്ട. എന്തു പറയുന്നു” “ഇതെന്താ എല്ലാം പ്ലാൻ ചെയ്യു വന്നതു പൊലെയണല്ലൊ ഉത്തരം” ഒരു കള്ള ചിരിയോടെ അവൾ പറഞ്ഞു.
എല്ലാം ശരിയാക്കിയതിനു ശേഷം സധനങൽ കൊണ്ടു പൊവുവാനായി ഞാൻ ഒരു റ്റൈനൊ വാൻ അടുത്ത ദിവസതിലേക്കു ബുക്സ് ചെയ്യു. വീട്ടിലും അളിയനെയും കര്യങ്ങൽ പറഞ്ഞു മനസ്സിലാക്കി. കൂടുതൽ ഡ്രസ്സ് ഒന്നും കയ്യിൽ കരുതിയിരുന്നില്ല. കുരച്ചു ഡ്രസ്സ് എടുക്കണം എന്ന സിന്ധുവിന്റെ അഭിപ്രായത്തൊടു ഞാനും എതിരൊന്നും പറഞ്ഞില്ല. നേരെ ഞങ്ങൾ എം ജി റോഡിലേക്കു പോയി. അവിടെ നിന്നും ഒരു ചുരിദാർ,ഒരു നൈറ്റ് ഗ്രൗൺ, എനിക്കൊരു ഷർട്ട് എടുത്തു. സൗത്ത് റയിൽ വെ സ്നേഷനു അടുത്തു ഒരു ഹോട്ടലിൽ റൂം എടുത്തു.

റൂമിൽ എത്തിയതും എനിക്കു പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. അവളെ ഞാൻ പിന്നിൽ നിന്നും കെട്ടിപിടിച്ചു. അറബിക് പെർഫ്യൂമിന്റെ മണം എന്നെ മത്തു പിടിപ്പിച്ചു. അവളുടെ ചുരിദാറിനു മുകലിലൂടെ ഞാൻ മുലകളിൽ പിടിച്ചു. ആ നിമിഷത്തിനു വേണ്ടി കാത്തു നിൽക്കുന്നതു പോലെയായിരുന്നു അവളുടെ ഭാവം. മെല്ലെ അവൾ തിരിഞ്ഞു നിന്ന് എന്നെ കെട്ടിപിടിച്ചു. എന്റെ ചുണ്ടുകൾ അവളുടെ ചുണ്ടുകളിലെ മന്ദഹാസം ഒപ്പിയെടുത്തു. ദീർഘമായ ഒരു ഫ്രൻച് കിസ്സിന്റെ സുഖം ഞാൻ അനുഭവിക്കുകയായിരുന്നു. ഞങ്ങലുടെ നാവുകൾ തമ്മിൽ പിണഞ്ഞു. ആവേശത്തൊടെ അവൾ എന്റെ ചുണ്ടുകളിൽ (മുദുവായി കടിച്ചു. എന്റെ കൈകൾ താഴൊട്ടിറങ്ങാൻ തുടങ്ങി. നിദംബങ്ങളെ മെല്ലെ തലോടുവാൻ തുടങ്ങി. അവൾക്കും അവേശം കയറിതുടങ്ങി. മെല്ലെ ചുരിദാരിന്റെ ടോപ്സ് പുറകിൽ നിന്നും ഞാൻ പൊക്കി. കയ്ക്കുകൾ ടൈറ്റ് ആയി കിടക്കുന്ന ബോട്ടത്തിനിടയിലൂടെ കടത്തനായി എന്റെ ശ്രമം. ഇതു മനസ്സിലാക്കിയ അവൾ അതിന്റെ ചരടുകൾ അഴിച്ചു മെല്ലെ പാൻടീസോടു കൂടെ കാലിൻ ചുവട്ടിലേക്കിട്ടു. മിനുസമാർന്ന നിദംബത്തിലൂടെ എന്റെ കയ്ക്കുകൾ തുടകളിലൂടെ അരിച്ചു നടന്നു.

“നമുക്കു ബെഡിലേക്കു പോവാം’ വികാരത്തൊടെ അവൾ എന്റെ ചെവിയിൽ പറഞ്ഞു. രണ്ടു പേരും ബൈഡിലേക്കു മറിഞ്ഞു.പിന്നീടും ഒരു നീണ്ട ചുംബനമയിരുന്നു. ചുരിദാറിന്റെ ടോപ്സ് പൊക്കുവാനുള്ള എന്റെ ശ്രമം മനസ്സിലാക്കി അവൾ എഴുന്നേറ്റിരുന്ന് അതഴിച്ചു മാറ്റി. കറുത്ത ബ്രക്കുള്ളിൽ അവളുടെ മിൽമ പാക്കറ്റുകൾ തുറിച്ചു നിന്നു. ബ്രായുടെ ഹുക്കുകൾ ഞാൻ തന്നെ അഴിച്ചു മാറ്റി. രണ്ടു മുലകളും എന്റെ കൈകൾക്കുള്ളിൽ അമർന്നു. എന്റെ ഷർടിന്റെ ബട്ടൻസ് അവൾ അഴിക്കുവാൻ തുടങ്ങി. ബെൽറ്റും പാൻറും അണ്ടർവെയരും ഞാൻ തന്നെ അഴിച്ചു. ഇപ്പൊൾ രണ്ടു പേരും പൂർണ്ണ നഗ്നരായി. അവലുണ്ടെ കൈകൾ എണീറ്റു നിൽക്കുന്ന എന്റെ ലഗാനിൽ തലോടിക്കൊണ്ടിരുന്നു. വീണ്ടും രണ്ടു പേരും കട്ടിലിലേക്കു മറിഞ്ഞു. അവളുടെ കാൽപദങ്ങളിൽ ഞാൻ ചുംബിച്ചു. പതുക്കെ കണൻകാലിലൂടെ മുത്തമിട്ടു കൊണ്ടു എന്റെ ചുണ്ടുകൾ മുകളിലേക്കു നീങ്ങി. തുടകളിൽ മെല്ലെ കടിച്ചു. അവളുടെ തുടകളിലെ നനുത്ത രോമങ്ങൽ എഴുന്നേറ്റു നിൽക്കുന്നതു ഞാനറിഞ്ഞു. വിയർപ്പിന്റെ മാദക ഗന്ധം എന്നെ മത്തു പിടിപ്പിച്ചു. മുളച്ചു വരുന്ന രോമങ്ങളോടു കൂടിയ അവളുടെ അപ്പത്തിനു മുകളിൽ ഞാൻ കടിച്ചു. ആഹ്ഹ് എന്ന ഒരു ശബ്ദത്തൊടു കൂടി അവൾ എന്റെ മുടിയിൽ പിടിചു മെല്ലെ വലിച്ചു. അപ്പൊൾ എന്റെ നാവുകൾ അവളുടെ മദനപ്പൊയ്ക്കകക്കുള്ളിലേക്കു അരിച്ചിറങ്ങി. അറിയാതെ അവൾ തുടകൾ അകറ്റി തന്നു. നാവു കൊണ്ടു ഞാൻ താഴെ നിന്നും പൂർചാലിലൂടെ മുകളിലേക്കു നക്കാൻ തുടങ്ങി. ഓരൊ നീക്കിലും എന്റെ മുടിയിലെ പിടുത്തിനു ശക്ടി കൂടി വന്നു കൂടെ സീൽക്കരങ്ങളും. ഇതെന്നെ കൂടുതൽ വികാരഭരിതനാക്കി. മദനപൊയ്ക്കുക ഒഴികിത്തുടങ്ങുതായി എനിക്കു തോന്നി . വഴുവഴുത്ത കന്തുകൽ എന്റെ നവീൽ തടയുന്നുണ്ടായിരുന്നു.അതിൽ പല്ലുകൾ കൊണ്ടു നോവാതെ കടിച്ചു. ഒളിഞ്ഞു നിന്നിരുന്ന അവയെ ചുണ്ടുകൾ കൊണ്ടു പുറത്തേക്കു വലിച്ചെടുത്തു. കന്തു മുൻചുക എന്ന ആ പഴയ പല്ലവി ഞാൻ അവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു. സിന്ധുവിനെ ഇതു ഒരു പുതിയ അനുഭവമാണെന്നു അവളുടെ ചേഷ്ടകളിൽ നിന്നും എനിക്കു തോന്നി. അവളുടെ സീൽക്കാരങ്ങൾ ജൽപനങ്ങലായി മാറി. ഉറക്കത്തിൽ സംസാരിക്കുന്ന കൂട്ടികളെ പോലെ എന്തൊക്കെയൊ പുലമ്പിക്കൊണ്ടിരുന്നു. നാവു കൊണ്ടു ഇടക്കു ഞാൻ പൊയ്കയുടെ കരകളിലെ ഈർപ്പം നക്കിയെടുക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. പെട്ടെന്നു എന്റെ മുടിയിലെ പിടുത്തം വിട്ട് അവൾ തല പിടിച്ചു മുകളിലെക്കു വലിച്ചു. ഞൻ അവളുടെ കണ്ണുകളിലെക്കു നോക്കി. ‘മതി കുട്ടാ വേഗം വേഗം” എന്നു മാത്രം എനിക്കു മനസ്സിലായി.
“എന്തു പറ്റി?“ ഞാൻ ചൊദിച്ചു.

“അകത്തെക്കു കേറ്റെട കുട്ടാ..” അവൾക്കു അധികം സംസരിക്കാൻ വയ്യായിരുന്നു. അവൾ സുഖത്തിന്റെ മൂർധന്യാവസ്തയിൽ എത്തിയിരുന്നു. ഞാൻ കമ്പിയായി നിന്നിരുന്ന എന്റെ കൊച്ചു ബോട്ടിനെ മദനപൊയ്ക്കുകയിലേക്കു ഇറക്കി വിട്ടു. അവൾ എന്റെ ചന്തിയിൽ പിടിച്ചു അവളിലേക്കമർത്തി. രണ്ടു കൈകളും ഞാൻ അവളുടെ മുലകളിൽ പിടിച്ചു കശക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നു. അവൾ എന്റെ ചുണ്ടിൽ ഒട്ടിപിടിച്ചിരുന്ന മദ്രജലം നക്കിയെടുക്കുന്നുണ്ടയിരുന്നു. ഞാൻ നിർത്താതെ അടിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു.അവളുടെ പുലമ്പൽ ഉച്ചത്തിലയി, അതു ഞാൻ എന്റെ ചുണ്ടുകൽ കൊണ്ടു ഒപ്പിയെടുത്തു. ഏന്റെ ഞരമ്പുകൽ വലിഞ്ഞു മുറുകുന്നതു പോലെ തൊന്നി. വെടിക്കെട്ടിന്റെ പ്രകമ്പനം അവളുടെ ഉള്ളിൽ മുഴങ്ങുന്നത് ഞനറിഞ്ഞു. എന്റെ എല്ലാ ശക്ടിയും അവളിലേക്കൊഴുകുന്നതായി തൊന്നി. എന്റെ കൈകൽ അവളെ വരിഞ്ഞു മുറുക്കി. ശ്വാസഗതി കൂടി വന്നു. അവളെന്നെ ചുംബനങ്ങൽ കൊണ്ടു മൂടി. എത്ര നേരം അങ്ങിനെ കിടന്നെന്നറിയില്ല. മൊബൈലിന്റെ റിങ് കെട്ടാണു ബോധം വന്നത്. വീട്ടിൽ നിന്നായിരുന്നു. ഫ്രെൻറിന്റെ വീട്ടിൽ സുഖമായിട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന എന്റെ വാക്കുകൾ എന്റെ ഭാര്യ വിശ്വസിച്ചു.

ഫോൺ ഡിസ്കണക്റ്റ് ചെത് ഞങ്ങൾ രണ്ടു പേരും ബാത്രമിലേക്കു നടന്നു.

44412cookie-checkഅളിയന്റെ ഭാര്യ – malayalam kambi kathakal

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *