അവൾടെ സാരി പൊക്കി വെച്ച് പൂറ്റിൽ നക്കി

Posted on

രാവിലെ നാലു മണിക്ക് അലറം അടിച്ചു…… പുറത്ത് കോരി ചൊരിയുന്ന മഴ…. പുതപ്പ് മെത്തെക്ക് വലിച്ചിട്ടു വീണ്ടും ചുരുണ്ടുകൂടി കിടന്നു…… സമയമടർന്നു. വീണ തവൾ അറിഞ്ഞില്ല … -സമയം 7 മണി :: റെമിന ചാടിയെണീറ്റു് ”’… ബാത്ത് റൂമിൽ കയറി hot water ൽ കുളിച്ചം :: മുടി വാരിക്കൂട്ടി കെട്ടി അടുക്കളയിൽ കയറി …. നെരത്തെ എണീക്കണമെന്ന് കരുതിയതാ. മഴയെ പിറു പിറുത്തു കൊണ്ടവൾ ഗ്യാസ് ഓണാക്കി ചായ വെച്ചു.2 മക്കളായിരുന്നു റെമീനക്ക് hus മരിച്ചിട്ട് 5 കൊല്ലമായി: ഒരു മ ക ൾ ഹസീന 2 വ ർ ശ മായി Dubai ലാണ് ‘വിവാഹം കഴിഞ്ഞ ഉടനെ പോയതാണ് ഭർത്താവ് സിദീഖിന് അവിടെ business ആണ്…. നാളെ പെരുന്നാൾ ആയിട്ട് 2 പെരും വരുന്നിണ്ട് ….

വൈകീട്ടെത്തും: അവർക്ക് മക്കൾ ആയിട്ടില്ല ….. അതിൽ വലാത്ത സങ്കടവും ഉണ്ട്… വന്നട്ടവർ നാട്ടിൽ Doct കാണാൻ ഇരിക്കുവാണ്…. ചായയയുമായ് റെ മീന 2 മത്തെ മകൾ ടെrml ചെന്ന് കത ക് തുറന്നു. plus 2 കഴിഞ്ഞ സുന്ദരിമകൾ: റിൻസി” ടീ ….. എന്നാ കിടപ്പാടി ‘: നിനക്ക് പാവാട മര്യാദക്കിട്ട് കിടന്നു ടെ …. ഇവിട ആര് വരാനാ ഉമ്മ.” ‘.’ഓ… ഓ… ദെ ഒരു കര്യ oഞാൻ പറഞ്ഞെക്കാം …..

സിദ്ദി ഖും ഹസീനം ഇന്ന് വൈകിട്ടെത്തും ഒരാഴ്ച കാണും: മര്യാദക്ക് Dress ഇട്ട് നടന്നോളണം: … അവൾ ചായ കുടിച്ചു .. ഉമ്മാ…. നമ്മക്ക് Townlpo kande സാധനങ്ങൾ വാങ്ങണ്ടെ… നീ വെഗം കുളിച് റെടിയാക്…. ഞാൻ മാമാന വിളിക്കട്ടെ കാറുമായി വരാൻ പറയാം റിൻസി കുളിക്കാൻ കയറി ഉടുതുണിയുരി നഗ്നയായി ശവറി നടിയിൽ നിന്ന് കുളി ചു.റെ മിന ഫോണെടുത്ത് മാമാനെ വിളിച്ചു… ഹലോ – റെമീ എന്നാ വിശേഷം…. ഇക്കാ എന്നാണ് റെമീന വിളിക്കാറ് ശംസുക്ക ഇപ്പോ വരുമോ ?.. വരാം നീ റെടി ആയിരിക്ക് ‘നമുക്ക് ഒന്ന് അടിച്ച് തകർക്കാം …. അയ്യടാ” ”പൊന്നിക്കാ…. വാശി പിടിക്കല്ലെ…..

ഇന്ന് സിദ്ദിഖും ‘ഹസീന മോളും വരും… കുറച് സാധനങ്ങൾ വാങ്ങണം… Dress ഉം…. ഇടുക്കണം….വ രോ ശ0 സുക്കാ…. വരാം മുത്തെ ഞാൻ അന്ന് വാങ്ങി തന്ന സാരി ഉടുക്കണ0 ട്ടാം –ആ…. ഇക്കാ…. 39 വയസാണ് റെമീനക്ക് അവർ സാരിയുടുത്തു. ക ണാ ടീൽ നൊക്കി….യ നേരംറിൻസി ഉമ്മാ…. ദെ മാമ വന്നു…. വാ…. ഇരിക്ക് മാമാ… അവൾ ജൂസെടുക്കാൻ അടുക്കളയിൽ പോകാൻ നേരം…മാമ…. ഉമ്മ എവിടെ മുകളിൽ ഉണ്ട് അതും പറഞ്ഞവൾ അടുക്കളയിൽ കയറി ‘ശ0സു നെരെ മുകളിൽ കയറി കതകിൽ തട്ടി റെമീന സാരിയുടുത്തു മാതക തിടംബായി നിൽക്കുന്നു.ടീ…

എന്നും പറഞ്ശ0 സുക്ക അവളെ വട്ടം പിടിച്ചു. ചുണ്ടിൽ മുത്തി… വി ട് കൊതിയാ: ശംസം അവ ൾ ടെ ചന്തിയിൽ ഞെക്കി വിട്…. ശംസുക്കാ മോളുണ്ട് താഴെ….. P1 Z ശംസു.നെ തള്ളി മാറ്റി…. റെമീ … നമ്മൾ ടെ ഇശൽ കളി എന്നാ …. സി ദിം ഹസീനം വന്ന് പോട്ടെ ഇക്കാ……. സുന്ദരി കൊത ആയിട്ട്ണ്ട് പെണ്ണ: അവൾ നാണ0 കൊണ്ട് മുഖം കുനിച്ചു……മാമാ… ഇന്നാ ജൂസ് റിൻസി വിളിച്ചതും കോണി പടിയിറങ്ങി താഴെ വന്നു… പിന്നാലെ റെമീനയും …..റെ മീ ഇവളണ്ട് വലുതായലോ… ഒരു ചെറ്ക്കന്നെ കണ്ടെത്തി കെട്ടിക്കണം: അവൾ നാണത്താൽ റൂമിൽ കയറി: ശ0ന്ധക്കറെ മി: ഇ വളെ0 കൂടി കെട്ടിച്ച് വിട്ടാൽ നമുക്ക് എന്നും ഇശൽക്കിനാവിൻ കളി കളിക്കാം….

എന്നും പറഞ്ഞയാൾ അവൾ ളെ കെട്ടിപ്പിടിചതുമവൾ കുതറി: മാറി മകൾ ഉണ്ട് മനുഷ്യാ കൊതിയൻ…..മൊളെ റിൻസി പോകാംറ്റൻ സിവന്നു. Door lock ചെയ്തു. I അവർ ഇറങ്ങി….

Swif t കാർ മാമാ… കാർമാറ്റിയോ മാറ്റിയ ടീ … മോളെ::.. റ7ൻ സി നല്ല വണ്ടി മാമാ….മാമ ചിരിച്ചു – റെമീം മകളും ബാക്കിലെ സീറ്റിൽ കയറി ഇരുന്നു. വണ്ടി ഇഴഞ്ഞു നീങ്ങി….. എവിടക്കാ ആദ്യം റെമിയെ.ശം സുക്കാ കുറച് വിട്ട് സാധനങ്ങൾ വാങ്ങാനുണ്ട് ‘.. നല്ല Super marketൽ നിർത്തു.. – വണ്ടി കുതിച്ച് പാഞ്ഞു… :സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിന്ന് മുന്നിൽ കാർ നിർത്തി….. സാധനങ്ങൾorder ചെയ്തു: റെസിനമോൾക്ക് വിശക്കുന്നുണ്ടോ മാമചോദിച്ചു: ‘ അമാമാ. അവൾ പറഞ്ഞു….. എന്നാ വാ :ശം സു പറഞ്ഞു. സാധനങ്ങൾ എടുക്കാൻ Time എടുക്കും: .. നമുക്ക് F D കഴിക്കാം മുന്ന് പെരും Hotel കയറി ബിരിയാണി കഴിച്ചu വന്ന പോഴെക്കും …..

സാധനങ്ങൾpack ആക്കി ശ0 സു ബില്ല് Pay ചെയ്തു.iiiii

3 പേരും വണ്ടിൽ കയറി: Textile ലെക്ക് പോയി…..Dreട എടുക്കാൻ കയറി

ശ0 സൂ ന്റെ കൂട്ട് കാരന്റെ കടയായിരുന്നു…. റെമിനയും മകളും Dreടട എടുത്തു .. റിൻസി വെറെ comboundൽDres തിരയും ബോൾ ശ0 സുക്ക റെമിനാ നെറ അരികിൽ വന്നു….Select ചെയാൻ സഹായിച്ചു…..ടീ…റെ മീ braum panty m blue എടുക്കണം” ” പെരുന്നാൾ ദിവസത്തെ ഇശൽ കളിക്ക് അത് മതി :നാണമിലാത്ത മനുഷJൻ എന്നും പറഞ്ഞവൾ ശ0 സന്റെ കയ്യിൽ പിച്ചി – … പിന്നെ നാളെ നടക്കില്ല ഈ ആഴ്ച യെ നടക്കൂല. അവര് പോകട്ടെ….. ഇനി ക്ക് കാത്തിരിക്കാൻ വയ്യ ഇന്ന് ണെം….. റിൻസിയുണ്ട് നടക്കൂല ശ0 സുക്ക നാളെ പെരുന്നാളാ: .. വാ…. സാധനങ്ങൾ പാക് ചെയ്തവർ തിരിച്ച് വീട്ടിലെത്തി – ….. 4 മണി: യാ യി… ക്ഷീണം കൊണ്ട് റിൻസി പോയി കിടന്നു….. റെമീന:ശ0 സുക്കാ കോ ഴി വാങ്ങാൻ മറന്നു. റിൻസിയെ വിട്’മൊളെ റെമി… വിളിച്ചു. ഞാനില്ല ഉമ്മാ… തല വെwനിക്കുന്നു.ഉമ്മ പൊയി വാ…ശംസുന് സന്തോശമായി റെ മീനയെ ഒറ്റക്ക് കിട്ടോലോ… അവർ വണ്ടീൽ കയറി കോഴി വാങ്ങി വരും വഴിവണ്ടി സൈടാക്കി റെ മീനയെ ‘ഫ്രണ്ട് സീറ്റിൽ കയറ്റി … കൊതിയോടെ 2 പെരുംകെട്ടി പുണർന്നു.റെ മിന മുത്തെ…..

എന്നെ പൊന്നു ശ്വo സി ക്കാ

” അവൾടെ സാരി പൊക്കി വെച്ച് പൂറ്റിൽ നക്കി …….. ഹ.. – .. ഇക്ക …. ഇവിടവെണ്ട വിട് ………. അയാൾ പൂറ്റിൽ നാവിട്ടിളക്കി .. എന്റെ കുഞ്ഞിക്കയല്ലെ plz …… ഫോൺ അടിച്ച നേരം ശംസുi പിറുപിറുത്തു് ” ഫോൺ എടുത്തു…. 5 min ഇപ്പോ വരാം…. phone കാക്കി ആരാ ഇക്കാ… panjayathnu ..” ആൾ വന്നട്ടംണ്ടെന്ന് …. വരാൻ കണ്ട നെരം അവൾ സാരി നെരെയിട്ടു. കാർ കുതിച്ച് പാഞ്ഞു

…. രാത്രി 8 മണിക്ക് FIit എത്തി സിദ്ദിഖും ഹസീനയും വീട്ടിലെക്ക് … – യാത്രയായ്….. തുടരണോ …. തുടരും

12510cookie-checkഅവൾടെ സാരി പൊക്കി വെച്ച് പൂറ്റിൽ നക്കി

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *