എന്താ പറ്റിയോ രഘു

Posted on

ഞാൻ രാഹുൽ ഇവൻ രഘു എനിക്ക് ഒർമ്മ വച്ച മുതൽ ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ചാണ് ഇപ്പോളും ഞാങ്ങൾ ഒന്നിച്ചാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഈ വർക്ക് എന്നാൽ എഞ്ചിനിയറേ കലറ്ററേ അല്ല തനികുതറ കളിച്ചു പത്താം (ക്ലാസ്സും തോറ്റു തുന്നം പാടി നടന്ന ഞങ്ങൾ പുഴക്കടവിൽ പോയ്യ് സിൻപ്പിടിക്കൽ പതിവാക്കീ മാറെപ്പം മുലക്കച്ചകെട്ടി കുളിക്കുന്ന ആന്റിമ്മാരും മുലഞെട്ട് തെറിപ്പിച്ചു ബെറ്റി കോട്ട് ഉടുത്തു കുളിക്കുന്ന യുവതികളും ഞങ്ങളുടെ കണ്ണിലും കുണ്ണയിലും പുത്തിരി കത്തിച്ചു അതു കൊണ്ട് തന്നെ ഇ സുഖം പേകാഞ്ഞ ഒരു പണീ ഞങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുത്തു മണലുവാരൽ രാവിലെ തോണിയും കൊണ്ടിറങ്ങും വൈകുന്നേരം ആറ് മണിയ്യാകും തിരിച്ചു പോകാൻ അന്ന് ഒരു ശനിയാച്ച യായിരുന്നു സമയം ഒരു 12 മണി കഴിഞ്ഞു ഉച്ചക്കാരും കുളിക്കാൻ വരാറിത്തത് കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ കൈത ചോട്ടിൽ വിസ്രമിക്കുകയാരുന്നും ” രാഹുൽ നോക്കടാ എത്ര നാളായി ഒരു ഒരു പുറ് കണ്ടിട്ട് മുല കണ്ടു മടുത്തു,,

ശരിയാടാ ഒന്ന് എതെങ്കിലും ഒരുത്തിക്കിട്ടു പണ്ണു പണ്ണു എന്ന് കുണ്ണ നിലവിളിക്കാൻ തുടങ്ങി പണ്ട് ആ ഒമനയെ ഇ കുളിക്കടവിൽ വച്ച് പണ്ണിയസുഖം ഹോ മറക്കാൻ പറ്റുന്നില്ലടാ അതുപോലെ ഒരണ്ണം ഉച്ചക്ക് വന്നുകിട്ടണം ,, അതിന്പ്പം ആരാ വരുവാ വന്നാലും വഴങ്ങുമോ ” “എടാ മണ്ടാ ഒരു പെണ്ണും വഴങ്കത്തില്ല വളച്ച് എടുക്കണ്ടത് നമ്മുടെ ജോലിയാ” ടാ നോക്ക് അവന്റെ കണ്ണ് തള്ളിയിരിക്കന്നു ഞാൻ തിരിഞ്ഞു കൈതകുറച്ചു മാറ്റി നോക്കി ഒരു അപ്സരസ് കുളിക്കാൻ വരുന്നു ചുരി ധാറാണ് വേക്ഷം മുമ്പിൽ രണ്ടു പോൾ മുലകൾ വെല്ലുവിളിച്ചു നിൽക്കുന്നു വലിയ ചുണ്ടുകൾ അതും തക്കാളി മുറിച്ചു വച്ചത് പോലെ. ഒതിങ്ങിയ അരക്കെട്ട് .

അതി താഴെ സുപ്പർ നിതംബളവും മെത്തത്തിപ്പറഞ്ഞാൽ സണ്ണി ലിയോൻ തോറ്റുപ്പോ കുന്ന ഒരു അ ടാർ അയ്റ്റം എന്റെയും രഘു കുണ്ണ ബർമു ട യി ലാണെങ്കിലും 90 %യായീ അവളെ കണ്ടപ്പേ ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒന്നടിച്ചാ എങ്ങനാ യി രിക്കും ന ങ്ങൾ പരസ്പ്പരം നോക്കീ കൈയ്യിൽ അലക്കാനെന്നുമില്ല ഇവൾ കുളിക്കാൻ വന്നത് തന്നെ അവൾ ചുറ്റും വിക്ഷിക്കുണ്ടായിരുന്നു അരും ഇല്ല എന്ന് ഉറപ്പിച്ച ശേഷം അവൾഡസ്സ് അഴിക്കാൻ തുടങ്ങി പാന്റ് അദ്യം ഉരിയ ശേഷം അത് കല്ലിൽ വച്ചു വണ്ണമുളള കണം ക്കാൽ കണ്ട ഞാൻ ഉറപ്പിച്ചു ആ തുടയിൽ എന്റെ കണ്ണ ഉരക്കണമെന്ന് അത്രയും അഴകായിരുന്നു ആ കാലുകൾ ആ താ അവൾ ചുരി ധാറും ഉരിമ്മാറ്റി

എന്തെര ഴ്ത് കാണാൻ ബ്രായുടെ വള്ളി അവളുടെ ദേ കത്ത് അമർന്നിരിക്കുന്നു അത്രയും മാംസളത ചന്തിയിൽ പറ്റിപ്പിടിച്ചിരിക്കുന്ന ആ പാസ്റ്റിയേടു എനിക്ക് കെ തി തോന്നി അതാ അവൾ പുറം തിരിഞ്ഞു നിന്ന് ഒരു ടവ്വൽ എടുത്തു ധരിച്ചു അതിന്റെ ഉള്ളിലുടെ അവൾ പാന്റിയും ബ്രായ്യും ഉരിയെടുത്തു അവൾ വെള്ളത്തിലെക്ക് ഇറങ്ങി കുളിക്കാനും നിന്നാനും തുടങ്ങി “ടി എനിപ്പ വരും എങ്ങനെയെങ്കിലും കഥകള്‍.കോം അവളെ പണ്ണണം കെതിയാവുന്നു എന്താ ഒരു വഴി ഈ കടവിൽപണ്ണല് നടക്കില്ല അടുത്ത കൈതകട്ടത്തുള്ള കടവിൽ എത്തിക്കണം അതിനെന്താ വഴി .,”

എടാ വഴി ഞാൻ പ്പ റയ്യാം നീയും കുറച്ച് അബിനയികണം ,, “ഇചരക്കിനെ പണ്ണാൻ എത് മലെ ഞാൻ ചടി കടക്കും നീ ഇചുണ്ട വെള്ളത്തിലുടെ ചെന്ന് അവളുടെ ടവ്വലിൽ ഉടക്കണം അവളെ തഴെത്തെ കടവിൽ എത്തിക്കുന്ന കാര്യം ഞാനെറ്റു ബാക്കി പ്ലാനും അവന്റെ ചെവിയിൽ ഞാൻ പ്പറഞ്ഞു ഞാനും അവനും ഒരെ തോർത്ത് എടുത്തുടുത്തു ഷഢി ഉരി കളഞ്ഞു ഇതെന്നും അറിയാതെ അവൾ കുളിക ക യാ യി രു ന്നു ഞാൻ ചുണ്ടയെടുത്തു മുങ്ങാംകുഴിയിട്ടു അവളുടെ അടുത്തെത്തി അവളുടെ ടവ്വലിൽ കെ ളുത്തി പറട്ടെത്തി ട യ്യിൽ മാറി നിന്നു നല്ല അഴം മുള്ളത് കൊണ്ട്

പവം കണ്ടില്ല അവൻ തഴെ നിന്ന് ഒരു വലി വലിച്ചു അവളുടെ ടവ്വൽപറിഞ്ഞു അവൾ പുർണ്ണ നഗ്നമായി അവൻ അത് വെള്ളത്തിൽ കുടെ ടവ്വൽ പയ്യ തഴെക്ക് വലിക്കാൻ തുടങ്ങി അവൾ അതുപ്പിടിക്കാൻ താഴെക്കും തഴെ കടവിൽ എത്തായെപ്പോൾ രഘു അവൾ കണാതെ ടവ്വൽ എടുത്തു കരക്ക്‌ ഒരു പെന്തക്കാട്ടിൽ ഒളിപ്പിച്ചു ഒരു കൈത്തോടും പുഴയും സംഗമിക്കുന്ന കുളിസ്ഥലമായിരുന്നു ആത് അത് കൊണ്ട് കൈത കൊണ്ട് ആർക്കും അവിടെ എന്ത് നടന്നാലും കണാൻ പ്പറ്റില്ല അവൾ ചുറ്റിലും തന്റെ ടവ്വൽ തിരയുണ്ടായിരുന്നു ഞങ്ങൾ കരക്ക് കയറി അവളെ വിക്ഷിച്ചു മുലകൾ വെള്ളത്തിൽ തെളിഞ്ഞു കാണുന്നുണ്ടായിരുന്നു എന്തു ചെയ്യണം എന്ന് പകച്ചു നിൽകുകയാണവൾ പെട്ടന്ന് ‘ഞാൻ രഘവിനെ കണ്ണു കാണിച്ചു അവൻ കരക്കു ടെ അവളുടെ അടുത്തെത്തി ” എന്താ ‘പെങ്ങളെ പ്റ്റിയത് എന്താ അവിടെ നിന്ന് പ്പരുങ്ങുന്നത്,,

ചേട്ടാ എന്റെ ഡസ്സ് ഇവിടെ എവിടെയെ കിടപ്പുണ്ട് മുകളിൽ നിന്ന് ഒലിച്ചു വന്നതാ ഇവിടം വരെയെ കണ്ടുള്ളു എവിടെയാണെന്ന് മനസ്സിലാകുന്നില്ല ,,കോട്ടപ്പാതി അവൻ വെള്ളത്തിലെക്ക് എടുത്തു ചാടി “എവിടെ മോളെ പേയത് ,, “ഇവിടെ എവിടെയൊ ആണ് “ഞാൻ നോക്കട്ടെ അവൻ ഒന്ന് മുങ്ങാംകുഴിയിട്ടു ആ പോക്കിൽ അവൻ അവന്റെ തോർത്ത് അഴിച്ചു കളഞ്ഞു അവൻ അടിതട്ടിലെത്തി പെങ്ങാൻ നേരത്ത് അവളുടെ കാലിന്റെ ഈയ്യിൽ കൂടിയാണ് പെങ്ങി വന്നത് അവളെന്ന് ത്തെട്ടി കാണണം എങ്കിലും അവളെന്നും പറഞ്ഞില്ല ഇനിയാണ് എന്റെ പോക്ക് ഞാൻ കരയിൽ നിന്ന് അവനെ വിളിച്ച “എന്താ പറ്റിയോ രഘു ” ഇകെച്ചിന്റെ തുണി അടിത്തട്ടിൽ കിടപ്പുണ്ട് ഒന്ന് മുങ്ങിയെടുക്കണം താനും കൂടി വാ ഞാൻ നോക്കിട്ട് കാണുന്നില്ല,,

ഞാൻ വെള്ളത്തിലെക്ക് എടുത്തു ചാടി ഞാനും എന്റെ തോർത്ത് ഉരി കളഞ്ഞു അവളുടെ അടുത്ത് പെങ്ങി “നീ എതാ കൊച്ചേ നിന്നെ ഇവിടെയെന്നും കണ്ടിറ്റില്ലല്ലേ “ഞാൻ ഇവിടെ ബദ്ധുവിട്ടിൽ വന്നതാ ,, ഞങ്ങൾ ഇപ്പേ എടുത്തു തരാംകോട്ടെ ഞാൻൻ മുങ്ങി പെങ്ങി വന്നത് അവളുടെ തുടയിൽ ഉരസ്സിയായിരുന്നു ഇളം വെണ്ണയിൽ തിർത്ത ഒരു ദേഹം അതായിരുന്നു അവളുടെ ശരീരം ഞങ്ങളുടെ കുണ്ണ ആ വെള്ളത്തിലും 90%ലായിരുന്നു ഇതവണ അവൻ മുങ്ങീ പെങ്ങിയത് അവളുടെ ചന്തിയിൽ കണ്ണ ഉരസ്സികെണ്ടാണ് അത് കണ്ട വാടും ഞാനും മുങ്ങി പെങ്ങി വരുമ്പോൾ അവളുടെ പുവിന്റെ ഇതളിൽ ഒരമ്മ വച്ചു അവൾ ഒന്ന് പിടഞ്ഞു ഞാനാ മുഖത്തെക്ക് നോക്കി ചെകുത്താനും കടലിനും ഇടയിൽ പ്രട്ട ഒരു മാൻപോടയുടെ മുഖം ഇത്തവണ അവൻ മുങ്ങിയപ്പോൾ അവളുടെ ചന്തിയുടെ വിടവിൽക്കുടി കുണ്ണ വലിച്ചൊണ്ടാ കയറി പേ ന്നത് അവളാകെ കരയുന്ന മട്ടായി താനും.

ഇ രണ്ട് ചെറുപ്പക്കാരും ഇപുഴയിൽ നദ്ധരാണ് എന്ന് അവൾക്ക് മനസ്സിലായി ‘ “എടാ രഘു ഇവിടെയില്ല. ആ തെടീന്റെ അങ്ങേട്ട് വെള്ളത്തിന് ഒരു വലിയ ച്ചലു ണ്ട് അവിടെക്ക് പേ വാം,, എ ടി നിയുoവാ അവളെ കെണ്ട് ഞങ്ങൾ അവിടെയെത്തി നീയും മുങ്ങിക്കോ ഇവിടെ ആഴം കുറവാ അവൾ മുങ്ങി അവളുടെ മോളിലുടെ ഞാൻ മുങ്ങി ഇപ്പോൾ അവളുടെ ചന്തി എന്റെ കുണ്ണയ്ക്ക് സമാനം ഞാൻ ചന്തിയിൽ പതിയെ കുണ്ണ ജമാക്കി മുലയിൽ പിടിച്ചു ഒരു ഞെക്കിത്തൊക്കി അവളെ വലിച്ചു പെക്കി എന്താ സബവിക്കുന്നത് ‘ മനസ്സിലാക്ക ന്നതിന് മുമ്പ് അവളുടെ ചുണ്ടുകൾ എന്റെ വായിയായിരുന്നു അവൾ കുതറാൻ ശ്രമിക്കുമ്പഴെക്കും രാഘു അവളെ കെട്ടിയ ങ്ങി പിടിച്ചു മുലകളിൽ അവന്റെ വിരലുകളെടിച്ചു ഈ സമയം ഞാൻ അവളുടെ ചുണ്ടുകലെ തേൻ നുകരുമായിരുന്നു ഒരു കൈ കൊണ്ട് അവളുടെ പുവിന്റെ ഇതളുകളെയും ഞാൻ താലെധിച്ചു അവന്റെ കൈകളിൽ അവളുടെ മുലകൾ തെന്നി കളിച്ചു പെണ്ണ് ഞെളിപ്പിരി കൊള്ളുണ്ടായിരുന്നു രണ്ടു ചെറുപ്പക്കാർ പുറും മെലയും പിടിച്ചു ഞെരടുമ്പേ എതവക്കാ കഴപ്പിളക്കാത്തത് ‘

ഞാൻ ചുണ്ടിൽ നിന്ന് അവളെ മേചിപ്പിച്ചി വെള്ളത്തിനടിയിലെ പുർ മുങ്ങി എന്റെ വായിലാക്കി കുറച്ച് പുഴവെള്ളം കുടിക്കെണ്ട് വന്നു എന്നാലും വേണ്ടില്ല ആ റോസാ പുവ് നക്കിയല്ലോ വെള്ളത്തിൽ പരിപ്പാടി അദിതം നടക്കാത്തത്

കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ അവളെ കരക്ക് എത്തിച്ചു ഞങ്ങൾ തന്നെ വാരിയ മണലിൽ കിടത്തി കയറിയാപ്പാടെ രഘു അവളുടെ മുലഞ്ഞെട്ട് കടിച്ചെടുത്തു വിടാൻ തുടങ്ങി’ ഒരു മുല വ യി ലാ ബോ ഒന്നിധവൻ പിടിച്ചുെഞരടി വിടും ഞാനവളുടെ പുറിന് ചുറ്റും നാക്കെടിച്ചു കന്ത് ഉമ്പി വലിക്കാൻ തുടങ്ങി ” ഹു. ആ ” അവളുടെ സീൽക്കാരം അടുത്ത കടവിൽ വരെ എത്തുന്നുണ്ടായിരുന്നു ”എന്ത് മുലയാടി ഇത് ഇത് പേലെ ഒരണ്ണം സിനിമയിൽപ്പോലും കണ്ടില്ല.

എന്താ വാഹ്” ഈ സമയം ഞാൻ തന്ത് ഉറിഞ്ചി വലിക ക യാ യി രു ന്നു അവളുടെ മദന പുഷ്പം തേൻ ചുരത്താൻ തുടങ്ങിയിരുന്നു അത് പയ്യെ ഞാൻ കുടിച്ചിറക്കി എന്തൊസ്വദ് ‘ ഞാൻ മുകളെക്ക് നോക്കിയപ്പേ രഘു അവന്റെ കുണ്ണ തെലിച്ച് അവളുടെ തക്കാളി ചുണ്ടിൽ ഉരക്കുകയായിരുന്നു ഒരെ ഉരക്കലിനും അവളുടെ ചുണ്ട് ചുവന്ന് വരുന്നുണ്ടയിരുന്നു ഞാൻ പതിയെ പുറി ൽ കുണ്ണയിട്ടുരച്ചു തോൾ ഒലിച്ച പൂറിൽ കുണ്ണയിട്ടു ഉരച്ചപ്പേ സുഖത്തിന്റെ കെടി മുടി കയറി ഞാൻ പതിയെ ആക്തിൽ ഉച്ചശേഷം അടി തുടങ്ങി പതിയെ പതിയെ അടിച്ച ഞാൻ കുണ്ണ വലിച്ചുരി ഒന്നു കുത്തി കയറ്റി പിന്നെസ് പിടിൽ അടിച്ചു ഈ സമയം രഘു തക്കാളി ചുണ്ട് മാറ്റി വായിൽ അവന്റെ കുണ്ണ കയറ്റിയിരുന്നു താഴെയും മോളിലും കുണ്ണ ആഞ്ഞടിച്ചു ” ടാ വരുന്നു എനിക്കും ഇപ്പ വരും എന്നാ പു റാടി ഇത് ഇതാ പെണ്ണ് എവാണ് ആദ്യം പൊട്ടിച്ചത് ഞാൻ രണ്ടാമതും തകർന്നു കളി കഴിഞ്ഞു അവളുടെ ടവ്വൽ എടുത്ത് കെടുത്ത് ഒന്നു ടെ കണ്ണഉമ്പിച്ചിട്ടാ വിട്ടത്.’

9511cookie-checkഎന്താ പറ്റിയോ രഘു

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *