എന്റെ ടൂഷൻ

Posted on

എന്റെ പേര് ശ്രീഹരി എന്നണ് എന്റെ വീട് ആലപ്പുഴ ജില്ലയിൽ അണ് എനിക്ക് കമ്പി കഥ എഴുതി
പരിജയം ഇല്ല. തെറ്റ് കുറ്റം ഉണ്ടെൽ ക്ഷമിക്കണം കഥ നടന്നത് അയത് കോണ്ട്
കഥപാത്രങ്ങളുടെ പേര് ഞാൻ മാറ്റുവാണ് ഞാൻ തുടങ്ങട്ടെ…

ഇത് സംഭവം നടക്കുമ്പോൾ ഞാൻ +1 ൽ പഠിക്കുന്നു എന്റെ വീടിന്റെ അടുത്തുള്ള ഒരു വീട്ടിൽ
അണ് ഞാൻ ടൂഷന് പോകുന്നെ അവിടെ രണ്ട് ചേച്ചിമാര് ഉണ്ട് രണ്ട് പേരും അത്ര
വെളുത്തിട്ട് ഒന്നുമല്ലാ എന്നാ കറുത്തതും അല്ലാ എന്നെ ടൂഷൻ പഠുപ്പിക്കുന്നത് മൂത്ത
ചേച്ചി അണ് ഇനി ചേച്ചിമാരെ കുറിച്ചു പറയാം മൂത്ത ചേച്ചിയുടെ പേര് സവിത ഇളയത് സവിജ.

സവിത ചേച്ചിയെ കുറിച്ച് പറയുവാണെൽ നല്ലാ മുട്ടൻ മുല 36C വരും അതേ പോലെ കുണ്ടിയും
എന്നാൽ സവിജ ചേച്ചി ടlim അണ് ചെറിയ മുലയും നല്ല വടിവോത്ത ശരിരം അണ് എനിക്ക് ആ
ചേച്ചിയെ വലിയ ഇഷ്ടം അണ് എനിക്ക് വെക്കിട്ട് അണ് ടൂഷൻ 7:30 തെട്ട് 10:00 വരെ
എനിക്ക് ഇരിക്കാൻ ഒരു ഡസ്ക്കും ബെഞ്ചും ഉണ്ട് സവിത ചേച്ചി എന്റെ അടുത്ത് ഇരുന്നാണ്
ക്ലാസ് എടുക്കുന്നെ എന്നുവെച്ച് എനിക്ക് ചേച്ചിയോട് ഒന്നും തോന്നിയിട്ടില്ലാ. ഞാൻ
എങ്ങനെലും സവിജ ചേച്ചിയെ വളക്കാൻ പ്ലാൻ ഇട്ടും വീട്ടിന്റെ തേട്ട് അയലത്ത് അയത്
കോണ്ട് ഞാൻ മുണ്ട് ഉടുത്തിട്ടാണ് വരുന്നെ പക്ഷേ നിക്കർ ഇടത്തില്ലാ ഞാൻ ഇരിക്കുന്ന
ഡസ്ക്കിൽ ഒരു ഷീറ്റ് ഉണ്ട് ഞാൻ അത് വലിച്ച് താഴ്ത്തി കലിന്റെ അവിടെ വരെ ഇടും
ഡസ്ക്കിന്റെ തെട്ട് മുന്നിൽ ഒരു കട്ടിൽ ഉണ്ട് അതിൽ സവിജ ചേച്ചി വന്ന് ഇരിക്കും
അപ്പോൾ ഞാൻ കല് അകത്തി വെച്ച് മുണ്ട് രണ്ട് വശത്തോട്ട് വെച്ചിട്ട് സവിജ ചേച്ചിയോട്
എന്തെലും ചേദിക്കും അപ്പോൾ ചേച്ചി എന്നെ നൊക്കുവെങ്കിലും താഴോട്ട് നോക്കത്തില്ലാ
എനിക്ക് അകെ നിരാശ ആയി എന്നാൽ എന്റെ പ്രവർത്തി തുടർന്നും കോണ്ടെ ഇരിന്നും ഒരു ദിവസം
ചേച്ചിയോട് ഒരു സംശയം ചേദിച്ചും അപ്പോൾ ചേച്ചി എന്നെ നോക്കി ഞാൻ ഒരു ഷീറ്റ് പേപ്പർ
അറിയാതെ വിഴുന്നമാതിരി തെള്ളി താഴെ ഇട്ടു അത് എടുക്കാൻ ചേച്ചി കുനിഞ്ഞപ്പോൾ എന്റെ
കുണ്ണ കണ്ടു ഒന്നു നോക്കി പെട്ടന്ന് തന്നെ അവിടുന്ന് കണ്ണ് എടുത്തു എന്നാലും
എനിക്ക് സന്തോഷം ആയി അടുത്ത ദിവസം ഇത് തന്നെ തുടർന്നും ചേച്ചി ഇടക്ക് ഇടക്ക്
നോക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഞാൻ നോക്കുമ്പോൾ തല മാറ്റു അങ്ങനെ ഇത് ഒരു ശീലം ആയി മാറി
ഇപ്പോൾ ചേച്ചി നോക്കുമ്പോൾ ഞാൻ അടിയിൽ കൂടി കൈ ഇട്ട് കുണ്ണിയിൽ പിടിച്ച് അങ്ങോട്ടും
ഇങ്ങോട്ട് തേലിക്കും അപ്പോൾ ചേച്ചി അതിലോട്ട് നോക്കി ഇരിക്കും

ബാക്കി നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം അറിഞ്ഞിട്ട് ഉടൻ വരുന്നതായിരിക്കും

19240cookie-checkഎന്റെ ടൂഷൻ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *