കുട്ടപ്പനായി 9

Posted on

ഒരു മണിക്കൂറിൽ കൂടുതൽ ആയി അവൻ കംപ്യൂട്ടറിന്റെ ഒപ്പം. അവൻ ലൈറ്റ് ഓഫ് ആക്കി. പതുക്കെ അവൻ കാമെറ തുറന്നു നോക്കി.
അപ്പച്ചൻ ബെഡിൽ കിടന്നിട്ട് സംസാരിക്കുന്നതു അവനു കാണുവാൻ കഴിഞ്ഞു. അമ്മച്ചിയെ കണ്ടില്ല, കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അമ്മച്ചി അപ്പച്ചന്റെ കാൽ ഭാഗത്തു വന്നിരുന്നു. അപ്പച്ചനും ആയി എന്തൊ തമാശ പറയുന്നത് പോലെ കണ്ടു. അമ്മച്ചി ചിരിച്ചു കൊണ്ട് അപ്പച്ചന്റെ മുണ്ടിൽ പിടിച്ചു വലിച്ചു, അമ്മച്ചി പിന്നെ മുണ്ട് ഊരി കളയുന്നതാണു കണ്ടത്. നഗ്നനായി അപ്പച്ചൻ ബെഡ്ഡിൽ കിടന്നു. അപ്പച്ചന്റെ സാമാനം അവന്റെ അത്രക്ക് തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു അതു ഉറങ്ങി കിടക്കുക ആയിരുന്നു. അതിന്റെ തൊലിഊരി മകുടം പുറത്തായി ആയിരുന്നു അവൻ കിടന്നിരുന്നത്. അമ്മച്ചി ഒരു കയ്യെടുത്തു അപ്പച്ചന്റെ ചെറുക്കനെ പിടിച്ചിട്ട് ഒന്നു കുലുക്കുന്നതു കണ്ടു.

അമ്മച്ചി മാറി പോയിട്ട് തിരിച്ചു വന്നപ്പോൾ കണ്ടത്, അമ്മച്ചി കടും മഞ്ഞ നിറത്തിൽ ഉള്ള ഒരു സിൽക്ക് ജെട്ടി മാത്രം ധരിച്ചു ബെഡ്ഡിനരുകിൽ വന്നു നിൽക്കുന്നതാണു. അപ്പച്ചൻ സാവധാനം ബെഡ്ഡിൽ നിന്ന് എഴുന്നേറ്റു ഇരുന്നു, അമ്മച്ചി അപ്പച്ചന്റെ മുമ്പിൽ വന്നു നിന്നു. അമ്മച്ചിയുടെ വലിയ ചന്തികൾ കാണുവാൻ നല്ല ചന്തം ആയിരുന്നു. നല്ല വെളുത്തു ചുവന്നിട്ടായിരുന്നു ചന്തികൾ, , ഇപ്പോൾ കാണുന്ന സീമചേച്ചിയുടെ ചന്തികളുടെ വലിപ്പം തോന്നിയിരുന്നു അമ്മച്ചിയുടെ ചന്തികൾക്ക്, അമ്മച്ചിയെ കാണുവാനും സീമയെ പോലെയായിരുന്നു.
അപ്പച്ചൻ പതുക്കെ അമ്മച്ചിയുടെ ചന്തികളിൽ പിടിച്ചമർത്തി. അമ്മച്ചി അപ്പച്ചന്റെ മേത്തക്ക് ചാരി, അപ്പച്ചന്റെ മുഖം അപ്പോൾ അമ്മച്ചിയുടെ പൊക്കിൾ ചുഴിയുടെ ഭാഗത്തായിരുന്നു. അപ്പച്ചന്റെ മുഖം തട്ടിയപ്പോൾ ഉണ്ടായ ഇക്കിളി കൊണ്ടോ എന്തോ, അമ്മച്ചി ചന്തി പിന്നിലേക്ക് വലിക്കുന്നതു കണ്ടു.

അമ്മച്ചി പുറം തിരിഞ്ഞു ബാക്ക് ഭാഗം അപ്പച്ചന്റെ മുമ്പിലേക്കായി നിന്നപ്പോൾ ഞാൻ അതു ശ്രദ്ധിച്ചു, അമ്മച്ചിയുടെ പൂറിന്റെ ഭാഗം തുറന്ന് ആണു ഇരുന്നിരുന്നതു. ഞാൻ അദ്യം ആയ് ആണു അങ്ങനത്തെ ഒരു ജെട്ടി കണ്ടതു. അമ്മച്ചിയുടെ പൂറിൽ രോമങ്ങൾ കൊണ്ട് നിറഞ്ഞിരുന്നു. അതു കൊണ്ടു പൂറു കറുത്തതായി മാത്രമേ കാണുവാൻ കഴിഞ്ഞുള്ളൂ.

അപ്പച്ചന്റെ മടിയിൽ ഇരുന്ന അമ്മച്ചിയുടെ തടിച്ചു ഉടഞ്ഞിരുന്ന മുലകൾ അപ്പച്ചൻ അമ്മച്ചിയുടെ കയ്യുകളുടെ ഇടയിലൂടെ കയ്യു രണ്ടും കടത്തി പിടിച്ചമർത്താൻ തുടങ്ങി. അമ്മച്ചിക്ക് അതു ഇഷ്ടം ആയ്ത പോലെ തൊന്നിച്ചു. പതുക്കെ അമ്മച്ചിയുടെ കയ്യുകൾ കാലുകളുടെ ഇടയിലൂടെ അമ്മച്ചി പൊക്കികൊണ്ട് വന്നിട്ട് തഴുകുന്നതു കണ്ടു, അപ്പച്ചന്റെ കുണ്ണ നല്ല വടി പോലെ ഇരുന്നിരുന്നു.

കുറച്ചു നേരം രണ്ടുപേരും കൂടി തഴുകലും ഞെക്കലും തുടർന്നു. അതു കഴിഞ്ഞ് അമ്മച്ചി എഴുനെററിട്ട് പതുക്കെ പൂറിന്റെ ഭാഗം ഓട്ടയുള്ള ജെട്ടി ഊരിമാററി എന്നിട്ട് മുഴു നഗ്ന ആയി നിന്നപ്പൊൾ, അപ്പച്ചൻ ബെഡിൽ നിന്നെഴുന്നററിട്ട് നിലത്ത് കുത്തി ഇരുന്നു. അമ്മച്ചി ഒരു കാലെടുത്ത് ബസ്സിൽ വെച്ചു അപ്പച്ചൻ ഇഴഞ്ഞു കാലുകളുടെ ഇടയിൽ തലകയററി രോമങ്ങൾ നിറഞ്ഞ പൂറു നക്കുവൻ തുടങ്ങി. അപ്പച്ചനും അമ്മച്ചിയും കൂടി ചെയ്യുന്ന് കളി കണ്ടപ്പോൾ എനിക്ക് പശും കൂട്ടി അമ്മയുടെ അകിടിൽ നിന്ന് പാലു ഊററി കുടിക്കുന്നതാണു ഓർമ്മ വന്നതു.
അപ്പച്ചൻ അമ്മച്ചിയുടെ മയിരുനിറഞ്ഞ പെരുമ്പുറ ഉറുഞ്ചി വലിച്ചു. അമ്മച്ചിയുടെ മയിരെല്ലാം കുളിച്ചു പൂറിനോടുകൂടി ഒട്ടി. അമ്മച്ചി സുഖംകൊണ്ടു പൂറു അപ്പച്ചന്റെ മുഖത്തേക്ക് അടുപ്പിച്ചു അടുപ്പിച്ചു കൊടുത്തുകൊണ്ടിരുന്നു. അപ്പച്ചൻ പൂവെല്ലാം ഒരുവിധം നനഞ്ഞു കുതിർന്നപ്പോൾ എഴുന്നേറത് കട്ടിലിൽ ഇരുന്നു. അമ്മച്ചി കട്ടിലിൽ നിന്ന് കാലു ഇറക്കിയിട്ട് അപ്പച്ചന്റെ കാലുകൾ രണ്ടും വിടർത്തിയിട്ട് അതിനുള്ളിൽ തലയിട്ടിട്ട് കുണ്ണയുടെ മകുടം വായിൽ കയറി ചപ്പാൻ തുടങ്ങി. അപ്പച്ചൻ അമ്മച്ചിയുടെ അഴിച്ചിട്ടിരുന്ന തലമുടിപിടിച്ചിട്ട് അപ്പച്ചന്റെ കുണ്ണയിലേക്ക് വലിപ്പിച്ച് അടുപ്പിച്ചിരുന്നു.

അപ്പച്ചനു വരാറായി എന്നു തോന്നിയപ്പോൾ അമ്മച്ചി കട്ടിലിൽ കയറി കാലുകൾ പൊളിച്ചു കിടക്കുന്നതു കണ്ടു. അപ്പച്ചൻ സമയം കളയാതെ അമ്മച്ചിയുടെ അകിടിൽ കിടന്നു പണ്ണിതുടങ്ങി. പെട്ടെന്നു അപ്പച്ചൻ അമ്മച്ചിയുടെ മുകളിലേക്കു വീഴുന്നതു കണ്ടു. അമ്മച്ചി അപ്പച്ചനെ കാലുകൾ രണ്ടും കൊണ്ടു വരിഞ്ഞു മുറുക്കി, അപ്പച്ചൻ അമ്മച്ചിയുടെ പിടി വിടുവിച്ചിട്ടു ബെഡ്ഡിൽ മാറി കിടന്നു.

അമ്മച്ചിയുടെ കയ്യുകൾ പൂറിലും മൂലയിലും പിടിച്ചു ഞെക്കികൊണ്ടിരുന്നു. പിന്നെ കണ്ടതു കമിഴുന്നു കിടന്നിട്ട് അരക്കെട്ടു ഒരു കയ്യു വയറിനു കീഴെ കൊണ്ടുപോയിട്ട് രണ്ടു വിരൽ പൂറിൽ കുത്തികയററിയിട്ട് അരക്കെട്ട് കൊണ്ടു കുലുങ്ങുന്നതാണു. അപ്പച്ചൻ ഒന്നും അറിയാതെ ഉറങ്ങാൻ തുടങ്ങിയിരുന്നു. കുറച്ചുനേരം കുലുങ്ങിയ അമ്മച്ചി പെട്ടെന്നു നിശ്ചലമായി കിടന്നിട്ട്, പതുക്കെ എഴുന്നേറ്റ് പോകുന്നതാണു കണ്ടത്. കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ വീണ്ടും വന്നു മാക്സി എടുത്ത് ധരിക്കുന്നതു കണ്ടു. അപ്പോൾ മനസ്സിലായി അമ്മച്ചി ടൊയിലററിൽ പോയതാണെന്നു.
പിന്നെ ബെഡ് ലാമ്പു ഇട്ടിട്ട് വലിയ ലയ്റ് ഇട്ടിട്ട് ഉറങ്ങാൻ കിടന്നു. അവനു പിന്നെ വളരെ മങ്ങിയ പോലെ മാത്രമേ കാണുവാൻ കഴിഞ്ഞുള്ളൂ.
ഇതെല്ലാം കണ്ടിട്ടു അവന്റെ കുണ്ണ നല്ല വടിപോലെ നിന്നു ആടുക ആയിരുന്നു. അവൻ കയ്യുകൊണ്ടുപോയി കുണ്ണപിടിച്ചു രണ്ടു പ്രവിശ്യം കുലുക്കി. അവനു ഇപ്പോൾ വാണം അടിക്കാൻ താനു ര്യം കുറഞ്ഞിരുന്നു, പകരം പെണ്ണുങ്ങളും മായി കളിക്കാനാണു അവൻ ഇഷ്ടപെട്ടത്. അവൻ റൂമിൽ കിടന്നു തിരിഞ്ഞു, എന്നിട്ട് പതുക്കെ ഡോർ തുറന്നു പുറത്തു വന്നു. അപ്പോൾ കാത്തിയുടെ റൂമും തുറന്നു കിടക്കുന്നതു കണ്ടു. അവൻ അവൾ എവിടെയെന്നു നോക്കിയപ്പോൾ കണ്ടതു അമ്മച്ചിയുടെ റൂമിന്റെ മുമ്പിൽ ഇരുന്നു, കീ ഹോളിലൂടെ അമ്മച്ചിയുടെ റൂമിലേക്കു നോക്കുന്നതാണു.

അവന്റെ കാൽ പെരുമാററം കേട്ട് അവൾ വേഗം ശബ്ദം ഉണ്ടാക്കാതെ അവളുടെ റൂമിൽ കയറി, അവനും പിന്നാലെ കയറി റൂം ലോക്ക് ചെയ്തു. ജോയ് പറഞ്ഞ് അമ്പടി നിനക്ക് ഈ പരിപാടിയും ഉണ്ടു അല്ലെ. അവൾ കൊഞ്ചി കൊണ്ടു പറഞ്ഞ്

“ഞാൻ വെറുതെ അവരു എങ്ങനെയാണു ചെയ്യുക എന്നു നോക്കിയത ”

” എന്നിട്ടു നീ കണ്ടോ”

അവൾ പറഞ്ഞു, “അപ്പച്ചനു വേഗം വന്നു, അമ്മച്ചി പാവം വന്നിരുന്നില്ല, പിന്നെ ഞാൻ ചെയ്യറുള്ളതുപോലെ ചെയ്തു കടി തീർത്തു. കഷ്ടം തന്നെ, കടി ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് തീർത്തു കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ പാവം കിട്ടും അല്ലെയെന്നു പറഞ്ഞിട്ടു അവൾ അവന്റെ പൊന്തിനിന്നിരുന്ന ലുങ്കിയിൽ പിടിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു, എന്താ ആന്റി ഇല്ലാത്ത കാരണം ചേട്ടായിക്ക് ജെട്ടി ഇടുവാൻ പ്രയാസം ആകുമല്ലൊ, അല്ലെ “എന്നുപറഞ്ഞുകൊണ്ട് അവന്റെ കുലച്ചു നിന്നിരുന്ന കുണ്ണയിൽ കയറി പിടിച്ചു. അവന്റെ കുണ്ണ അമ്മച്ചിയുടെ കളികണ്ടു ഒലിച്ചു തുടങ്ങിയിരുന്നു. അവൾ പറഞ്ഞു

“കഷ്ടം, ദേ, ഇവൻ കരയുന്നു കണ്ടില്ലെ, കണ്ണീർ” എന്ന് പറഞ്ഞും കൊണ്ടു അവന്റെ കുണ്ണയിൽ നിന്നു വന്നിരുന്ന കുണ്ണ തേൻ തുടച്ചെടുത്തുകൊണ്ട് അവൾ പറഞ്ഞു.

അവൻ പതുക്കെ അവൾ ധരിച്ചിരുന്ന സറാറയുടെ അടിയിൽ കയ്യിട്ടിട്ട് അവളുടെ പൂറുഭാഗത്ത് തടവാൻ വേണ്ടി തൊട്ടപ്പോൾ അവളുടെ ജെട്ടി ആകെ നനഞ്ഞു ഒട്ടിയിരുക്കുന്നു അവൻ പറഞ്ഞ്, ഇതെന്തുപററി കുഞ്ഞിമോളും നന്നായി കരഞ്ഞല്ലൊ. അവൾ പറഞ്ഞ് എന്തു ചെയ്യും ചേട്ടായി അപ്പച്ചന്റേയും അമ്മച്ചിയുടെയും കളികണ്ടപ്പോൾ ഇവൾക്കും ഇളക്കം തുടങ്ങിയതാണു. അവൻ അവളുടെ കുളിച്ചിരുന്ന കുഞ്ഞിപൂററിൽ വിരൽ കയററികൊണ്ടു ഒന്നു ഇളക്കി.

അവൾ പറഞ്ഞ് ചേട്ടായി എന്നെ ഒന്നു സുഖിപ്പിച്ചു കാട്ടു അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ വല്ല പഴവും കയററി ചത്തു പോകും. അവൻ അവളെ ബെഡ്ഡിൽ കിടത്തിയിട്ട് അവളുടെ നനഞ്ഞു ഒട്ടിയിരുന്ന ജെട്ടി ഊരിമാററി. എന്നിട്ട് അവളുടെ കവ, അപ്പച്ചൻ ചെയ്ത പോലെ നക്കി തുടക്കാൻ തുടങ്ങി. അവളുടെ ചക്കര പൂററിൽ നിന്നു മണമില്ലാത്തെ പൂറുപശ അവന്റെ വായിൽ നിറഞ്ഞു, അവനു മനസ്സിലായി അവൾ കളികണ്ടിട്ട് ആകെ വികാരത്തിൽ മുങ്ങി കുളിച്ചിരിക്കുകയാണെന്നു. അവൾ അവന്റെ തല പിടിച്ചു പൂറിൽ വെച്ച് ഉരച്ച് കടി തീർത്തു.

വികാരം ഒന്നടങ്ങിയപ്പോൾ, അവൾ അവനെ അവളുടെ ശരീരത്തു കയററി കിടത്തി എന്നിട്ടു അവളുടെ തുടയുടെ ഇടയിൽ അവന്റെ കളി സാമാനം കയററി വെച്ചിട്ട് അവനോട് അടിചോളാൻ പറഞ്ഞ്. അവൻ പതുക്കെ അവളുടെ കുഞ്ഞി മുലകൾ വായിലിട്ട് ഊമ്പി കൊണ്ടു അവളുടെ തുടയിൽ പണ്ണുവാൻ തുടങ്ങി അവൽ അവന്റെ ചന്തികൽ പിടിച്ചമർത്തി കൊണ്ട് തന്റെ കഴപ്പു തീർക്കാൻ നോക്കി.
അവനു വരാറായപ്പോൾ അവൻ അവളുടെ ശരീരത്തു നിന്നു എഴുന്നേററിട്ട് ഇരുന്നു, അവൾ കയ്യുകൊണ്ടു കുണ്ണ പിടിച്ചു കുലുക്കി എന്നിട്ട് ചുണ്ടു കൊണ്ടു മകുടം പിടിച്ചു. ചുണ്ടുകളുടേയും, കയ്യിന്റേയും പ്രവർത്തികൊണ്ടു അവന്റെ കുണ്ണ പാലു ചീററി അവൾ പാലു കുടിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരുങ്ങി വായ തുറന്നിരിക്കുക ആയിരുന്നു. അവന്റെ കുണ്ണ പാൽ അവൾ അദ്യം ആയി വിഴുങ്ങി, അവൾ വേഗം ഒരു ഗ്ലാസ്സ് വെള്ളവും കൂടി അതിനു മുകളിലായി കുടിച്ചിട്ടു പറഞ്ഞ്, “പാൽ നല്ല കട്ടിയാ” എന്റെ വായെല്ലാം തരിച്ചു. അവൻ ക്ഷീണത്തിൽ വെറുതെ ഒന്നു മൂളി.

ശനിയാഴ്ച്ചകളെ ജോയ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിരുന്നു കാരണം ചെത്താൻ പോകുന്ന ദിവസം ആണു. അന്നും അവൻ അപ്പച്ചൻ കാണാതെ ബയിക്കും എടുത്തു ചെത്താൻ പോയി. അവൻ ഒരു റെഡിമെയ്ഡ് കടയിൽ കയറി, പെണ്ണുങ്ങളുടെ ഡസ്റ്റുകൾ വാങ്ങുന്ന ഭാഗത്തു പോയി.. നല്ല ഒരു ചരക്കായിരുന്നു സെയ്ൽസ് ഗേൾ. അവളുമായി പഞ്ചാരയും അടിച്ചുകൊണ്ട് അവൻ തനിക്ക് വേണ്ട സാധനങ്ങൾ തിരയാൻ തുടങ്ങി.
അവനു വേണ്ടിയിരുന്നതു, അപ്പച്ചൻ അമ്മച്ചിക്ക് കൊണ്ടുവന്ന തരം ജെട്ടിയായിരുന്നു. അവിടെ തിരഞ്ഞിട്ടൊന്നും കാണാതെ അവൻ വിഷമിക്കുന്നതു കണ്ടപ്പോൾ സെൽറ്റ് ഗേൾ രക്ഷക്ക് എത്തി. അവനു അദ്യം അവളോട് പറയാൻ ഒരു മടി തോന്നി, പിന്നെ അവൻ മടിച്ചു മടിച്ചു പറഞ്ഞു, ഫണ്ട് ഒപൈൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള ജെട്ടി വേണം -മെന്ന്, അവൾ അമർത്തി ചിരിക്കാൻ തുടങ്ങി, അവൾ ചിരിയടക്കി കൊണ്ടു പറഞ്ഞു. അങ്ങനത്തെ ജെട്ടി ഒന്നും ഇല്ലല്ലോയെന്നു. അവൻ പറഞ്ഞ് എവിടെ കിട്ടുമെന്നു, അവൾ പറഞ്ഞു ഞാൻ അദ്യം ആയാണു ഇക്കാര്യം കേൾക്കുന്നത്. അവൾ എന്നിട്ട് ഒരു കുസൃതി ചോദ്യവും ചൊദിച്ചു,

“പിന്നെ എന്തിനാണു ജെട്ടി ഇടുന്നതു ഇടാണ്ടു നടന്നാൽ പോരെ.”

“അവൻ പറഞ്ഞ് മോളെ നിന്റെ കല്ല്യാണം കഴിഞ്ഞാൽ നിന്റെ കെട്ട്യാൻ പറഞ്ഞു തരും ജെട്ടി ഇടണമോ വേണ്ടയോ എന്നു” എന്നിട്ട് അവൻ പതുക്കെ കടയിൽ നിന്നിറങ്ങി. അവൾ വേറെ സെയ്ൽസ് ഗേളിനോട് ഇക്കാര്യം ചിരിച്ചുകൊണ്ടു പറയ്യുന്നതു അവൻ പോകുന്നതിനിടയിൽ കേട്ടു.

പോഷ് റെസ്റ്റോറണ്ടിൽ കയറി ചിക്കൻ പൊരിച്ചതും ചപ്പാത്തിയും വെട്ടിയിട്ട്, പോരുന്ന വഴിയിൽ അവന്റെ പഴയ മുറുക്കാൻ കടയിൽ കയറി കുറച്ചു ബുക്കുകളും വാങ്ങി വീട്ടിലേക്കു തിരിച്ചു പൊന്നു

വീട്ടിലെത്തിയ ഉടനെതന്നെ കാതി അവന്റെ കൂടെ കൂടി, അവൾക്കറിയാമായിരുന്നു ചേട്ടായിയുടെ കയ്യിൽ എന്തെങ്കിലും കാണുമെന്ന്, അവൾ അവന്റെ കൂടെ അവന്റെ റൂമിൽ കയറി. അവനു ഇപ്പോൾ അവളെ നല്ല ഇഷ്ടമായിരുന്നു, മാത്രമല്ല അവരുത മ്മിൽ ഒരു സീക്രട്ടും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അവൻ ഉണ്ടായിരുന്ന 4 ബൂക്കിൽ 2 എണ്ണം കൊടുത്തിട്ട് ആരും കാണാതെ നോക്കണം എന്നൊരു താക്കീതും കൊടുത്തു. അവൾ അതെല്ലാം എനിക്കറിയാം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അവളുടെ റൂമിലേക്ക് പോയി.

അവളെ പിന്നെ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ അമ്മച്ചി വിളിച്ചപ്പോഴാണു റൂമിൽ നിന്നു വന്നത്. അമ്മച്ചി പറഞ്ഞ് എന്താ കാതി മോളെ ഒരു വല്ലാത്ത വായന, അപ്പച്ചനെ കാണിക്കാനാണോ നിന്റെ ഈ അടവു എന്നു പറഞ്ഞപ്പോൾ

“അവൾ പൊ അമ്മച്ചി എനിക്ക് കുറേ പഠിക്കാനുണ്ട്, ചൊദിച്ച് നോക്ക് ചേട്ടായിയോട്” എന്നു ഒരു അടിയും വെച്ചുകൊടുത്തു. ജോയ് അതെ അമ്മച്ചി എന്നു പറഞ്ഞു കാതിയേ പിന്താങ്ങി. എങ്കിലും രണ്ടു പേരും കൂടി കണ്ണിൽ നോക്കി പുഞ്ചിരിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു.

പത്തു മണിയോടുകൂടി എല്ലാവരും ഉറങ്ങാൻ കിടന്നു. ജോയ് റൂം ഉള്ളിൽ നിന്നടച്ചിട്ട കംപൂട്ടർ ഓൺ ചെയ്തു. കാമെറ ഓൺ ചെയ്ത് വെച്ചു. അവൻ മനസ്സിൽ പറഞ്ഞ് അപ്പച്ചനും അമ്മച്ചിയെ നക്കി കൊടുക്കുകയൊ രക്ഷയുള്ളൂ. ബെഡ്ഡിൽ ആരും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല, ഇടക്ക് അമ്മച്ചി വന്നിട്ട് ബെഡ്ഡിൽ ഇരുന്നു വീണ്ടും എഴുന്നേററിട്ട് പോയതു കണ്ടു. അവൻ ആകാഷയോടുകൂടി നോക്കി ഇരുന്നു.

അല്പം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അപ്പച്ചൻ വന്നു ബെഡ്ഡിൽ ഇരുന്നു, മുണ്ട് മാത്രം ആയിരുന്നു വേക്ഷം, കൂടെ അമ്മച്ചിയും ഉണ്ടായിരുന്നു, രണ്ടുപേരുംകൂടി എന്തൊ സംസാരിച്ചു ഇരിക്കുന്നതു കണ്ടു. അതിനിടയിൽ അപ്പച്ചന്റെ കയ്യിൽ ഒരു ഗ്ലാസ് കൊടുക്കുന്നതു കണ്ടു, അപ്പച്ചൻ ഗ്ലാസ്സ് വാങ്ങിയിട്ട് ഒന്നു സിപ്പ് ചെയ്തു , അമ്മച്ചിയുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന നട്സ്സും അമ്മച്ചി കൊടുത്ത്, അങനെ അപ്പച്ചൻ ഒന്നു ഉഷാറായി വന്നു. അതിനിടയിൽ അമ്മച്ചിയുടെ കവിളത്തും കഴുത്തിലും മെല്ലാം അപ്പച്ചൻ ഉമ്മം കൊടുക്കാൻ തുടങ്ങിയിരുന്നു. അമ്മച്ചിയും ഉഷാറായി തുടങ്ങിയപ്പോൾ അമ്മച്ചി തന്നെ മാക്സി പൊന്തിച്ചു ഊരിവെച്ചു ബ്രായും ജെട്ടിയും ധരിച്ചിരുന്നില്ല.

അപ്പച്ചൻ അമ്മച്ചിയുടെ മുലക്കണ്ണുകളിൽ പിടിച്ചു ഞെരടാൻ തുടങ്ങി. അമ്മച്ചി ഒരു കയ്യെടുത്തു അപ്പച്ചന്റെ മുണ്ടുവലിച്ചുരി, എന്നിട്ട് പകുതി പൊന്തിയിരുന്ന കുണ്ണയിൽ പിടിച്ചു തൊലിച്ചു ഉരിയാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ കുണ്ണ റെഡിയായി. പിന്നെ കണ്ടത് അമ്മച്ചി തല കുമ്പിട്ടിട്ട് അപ്പച്ചന്റെ കുണ്ണ വായിൽ വെച്ചു ഊമ്പി വലിക്കുന്നതാണു. അപ്പച്ചൻ ആ സമയത്ത് അമ്മച്ചിയുടെ തടിച്ച കുണ്ടിയിൽ പിടിച്ചു ഞെക്കാൻ തുടങ്ങി.

Thudarum

13360cookie-checkകുട്ടപ്പനായി 9

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *