ചേച്ചി അടുത്ത് നിന്നിട്ടാ…

Posted on

ഈ സംഭവം നടക്കുന്നത് ഒരു 10 വർഷം മുമ്പാണ്. അന്നെനിക്ക് പ്രായം

28. കോട്ടടയത്തെ ഒരു ഉൾനാടൻ ഗ്രാമം ആണ് ഞങ്ങളുടേത്.ഇനി

എന്നേപ്പറ്റി പറഞ്ഞാൽ ,, ഞാനും കുറെ കൂറ കമ്പനിക്കാരും അടങ്ങുന്ന ഗ്യാങ്ങ്. നല്ല
കള്ളുകുടീംം വലിം ഒതുക്കകത്തി …ൽ… പുറമെ ഡീീസന്റ്..

എനിക്ക് ഒരു മുതിർന്ന ചങ്ങാായ് ഒണ്ടാാർന്നു ..പാപ്പച്ചി. ഇയാളാാണ് എന്നെ കഞ്ചാവ്
തന്ന് രസിപ്പിപിച്ചിരുന്നത്.

ആയ കാലത്ത് ഭൂലോക കോഴി.

ഇപ്പോ തീർന്നു… കാശും ഇല്ല… ഹൈഷുഗറും.

ഒരിക്കൽ ഞങ്ങൾ പുഴയുടെ സമീപത്ത് ഇരുന്ന് പുകയെടുക്കുകയായിരുന്നു. സമയം ഏതാാാണ്ട് 4
മണി.

അപ്പോളാണ് ഈ തെയ്യാമ്മ തുണി അലക്കാൻ ആവഴി വന്നത്.

തെയ്യായെ പറ്റി പറഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ ഒരു 47 വയസ്സ് .മെലിഞ്ഞ് ബലിഷ്ട

ശരീരം .ഒത്ത പൊക്കം..

അവർ ഞങ്ങൾ ഇരിിിക്കുന്നതി ന് താഴെ കൂടി നടന്ന് പോയി.

പാപ്പച്ചി നല്ല മൂടും… ഡാാ….

പാപ്പച്ചിി എന്നെ വിളിച്ചു,,,, എന്താ ചേട്ടാ…, ഡാ,,,, ഞാനീ പൂറിക്കിട്ട് ഇഷ്ടംടം
പോലെ ഊക്കീട്ടുണ്ട്..

ഞാനും കേട്ടിരുന്നെങ്കിലും

ചുമ്മാ കോ ന യിട്ട്…

ഒന്ന് പോ ചേട്ടാ നൊണ പറയാതെ.

‘ഡാ മൈരെ ,സത്യമാ… പാപ്പച്ചി പറഞ്ഞു…

ചുമ്മാ പുുുളുവടിക്കാതെ ചേട്ടാ…

ഭ … പൂറാ ..പണ്ണിയ കാര്യയത്തിൽ ഞാൻ നുണ പറയില്ല ഡാ.. ഞാൻ പെട്ടന്ന് ഒരു ബീഡി കൂടെ
തെറുത്ത് കൊടുത്തു… അയാൾ നല്ല മൂടായി..

എങ്ങനാരുന്നു ചേട്ടാ സെറ്റപ്പാക്കിയത്..

ഡാ തായോളി എന്നെ പുകപ്പിച്ച് നീ

കഥ കേൾക്കുന്നോ?? പ്ലീസ് പറയ് ചേട്ടാ.. ഓഹ് ചേട്ടറെ ഭാഗ്യം.. ഇവരുടെ കരുുുത്തുറ്റ
ശരീരം മനസ്സിസിലോർത്ത് ഞാനെന്നും വിടും ചേട്ടാ…

നിന്നയൊൊക്കെ എന്തിന് കൊള്ളാമെടാ പൂറി മോനെ… എടാ ഈ തെയ്യായാപ്പൂറി യെ ഇപ്പഴും
കിട്ടും, അറിയാമോ? അവനൊക്കെ നടക്കുന്നു പട്ടികൾ.. പാപ്പച്ചി തെറി തുടങ്ങി..

ചേട്ടാ എനിക്കിവരെ ഒന്ന് കളിക്കണം. ചേട്ടനെന്ന് ചിലവു വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാം ഞാൻ
പറഞ്ഞു…

ചിലവും പ റീമൊന്നും വേണ്ട. ന്നാ കേട്ടോ…

ഡാ… ഒരുുപാട് കൂട്ടുകാരുമായി തെണ്ടി നടക്കുന്നവന് ഒരു പെണ്ണും കൊടുക്കില്ല.. ആദ്യം
നീ ഒതുങ്ങണം. ശരി ചേട്ടാ. ഞാൻ പറഞ്ഞു.. പിന്നെ അവളെ ഒറ്റക്ക് കാണുമ്പം ചിരിിിക്കവേം
വർത്താാനം പറയുവേം ഒക്കെ വേണം..

ഏറ്റു ചേട്ടാ.. ഞാൻ പറഞ്ഞു..

നിനക്ക നല്ല ആരോഗ്യമുണ്ടടല്ലോടാ ഉവ്വേ.

ഞാൻ ചിരിച്ചു.. അവക്ക് അത് പോരടാ ,,..

എന്താ ചേട്ടാ…?

എടാ തെയ്യാമ്മക്ക് നല്ല വണ്ണവും നീളവുമുള്ള കുണ്ണയാ ഇഷ്ടംം.. അത് കണ്ടിട്ട് തന്നാ
അവളെനിക്ക് തന്നനത്.. ദേ സംശയം ഉണ്ടേേ ൽ നോക്കടാ .,, പാപ്പച്ചി തുണ്ണി മാറ്റി
കാണിച്ചുു…

ഹൊ നല്ല മുഴുത്ത കോയം തന്നെ.

തായോ ളി ആയ കാാലത്ത് നല്ല പണി എടുത്തതാ…

എങ്ങനുണ്ടടടാ ഇത്രേം ഒണ്ടോ നിന്റെറ..

ഒണ്ടങ്കിൽ ഞാനൊരു സൂത്രം പറഞ്ഞ് തരാംം..

പറയേട്ടാ ഞാൻ മൂപ്പീച്ചു..

തെയ്യാമ്മക്ക് നല്ല വൃത്തിയാ.,

പിന്നെ നല്ല ഊര്.നല്ല പോലെ കളിപ്പി്പിക്കും. വണ്ണം അധികമില്ലങ്കിലും മുല
ഇടത്തരമാ..വയറില്ല..

നല്ല ഷേപ്പു്പുള്ള കുണ്ടിം, പൂട നിിറഞ്ഞ കൈകാലുകളും,. പക്ഷെ പൂറ് നല്ല ക്ലീൻ
ഷേവാാ..

പിന്നെ നല്ല മുഴുത്ത പൂറാ… വലിിയ

കന്തും… കന്ത് തിന്നണം. പൂറ് തൊളവ ലുതായതിനാലാവാം അവക്ക് കെട്ടിയോന്റെ കുണ്ണ
പോരാാ.. അത് ചെറുതാണന്ന് ..

നല്ല വലിയ കുണ്ണ നിനക്കുണ്ടങ്കിൽ നീ നൈസായിട്ട് കാണിച്ച് കൊടുക്ക്. സാഹചര്യ്യവും
പിന്നെ ബാക്കികി നിന്റെ കുണ്ണ ഭാഗ്യ്യവും പോലിരിക്കും..

നീ തെയ്യാാമ്മയെ സ്ഥിരം കാണാറുള്ളത് എവിടാ?

ഇപ്പം വേനലായത് കൊണ്ട് ഞങ്ങട വീട്ടിലാ ചേട്ടാ വെള്ളം കോരാൻ വരുന്നത്്.

എന്നാ എളുുപ്പമായി ,,,,

അതെങ്ങനാ ചേട്ടാ എനിക്ക് ജിജ്ഞാസ യേറി..

.എടാ മൈരെ അവള് കിണറ്റിൻകരയിൽ വരുമ്പോൾ,,,

നീ വീട്ടിിലെന്താ ഉടുക്കുന്നത്?

കൈലി മുണ്ടാ്ടാ്ചേട്ടാ…

എങ്കിൽ കേട്ടോോ.. ഞാൻ കാത് കൂർപ്പി്പിച്ചു പാപ്പച്ചി പറഞ്ഞത് മുഴുവൻ കേട്ടു….

യ്യോ …. ചേട്ടാ തല്ല് കിട്ടുമോോ?

… പൂറ് എടാ കന്ത് തിന്നനണമെങ്കി ഇച്ചിര കഷ്ടപ്പാടാ.. പിന്നൊരുകാര്യം ?

മുട്ടൻ കുണ്ണയാണങ്കിലെ കാണിിിക്കാവു.. ഞാൻ ചിരിച്ചിരുന്നു ഒരു ബീഡി കൂടെ കത്തിച്ചു
കുറെ നേരം കുത്തുതു കഥകൾ പറഞ്ഞിരുന്നു… രാത്രിിയോടെ ഇടറുന്ന പാദ ങ്ങങളുമായ് യാത്ര
പറഞ്ഞു…

പിറ്റേന്ന് അമ്മരാവിലെ കുളിിിച്ചൊരുങ്ങി..

ഡാ എണീക്ക്… ഹോ നാശം. ഞാൻ സമയം നോക്കി രാവിിലെ 10.30..

അമ്മ റൂമിിന്റെ വെളിയിൽ നിന്ന് വിളിയോട് വിളി… കൂടാാാരമടിച്ച കുണ്ണ കണ്ടോ എന്തോ്…
ഞാൻ കമ ന്ന് കിടന്നു. എന്താമ്മേ??

ഞാൻ നിൻ റച്ചമ്മേ കാണാൻ പോകുവാ നാളെ ഞായല്ലേ ? വൈകിട്ടേ വരു…. ഉം എന്നൊന്ന്‌
ഇരുത്തി മൂളിിട്ട് അമ്മ പോയ്..

ഞാൻ പെട്ടടന്നെഴുന്നേറ്റ് ബാത്റൂമിൽ കയറി .രാവിലെ കുണ്ണ ഇടം പിരിയാണല്ലോോ..
തെറിച്ച് നിക്കണു. ഞാനവനെ ആകെെ ഒന്ന് തലോഡി. തെയ്യാമ്മയല്ല അവടെ തള്ളവരെ ഈ കുണ്ണ
കണ്ടാ വീഴും.പാപ്പച്ചിക്കറിയിിില്ലല്ലോ എന്റേത് അവന്റെ ക്കാളും മുട്ടനാണന്ന്.
ഏതായാലും തൂറി കുളിച്ച് സെറ്റപ്പായി.

തെയ്യാമ്മയെ എങ്ങനേലും എന്റെ കുണ്ണ വലിപ്പം കാണിക്കണംം. എങ്ങനെ?

പെട്ടന്ന് ഒരു ഏഡിയ തോന്നി. ഒരു ഇടവഴി കടന്നുു വേണം അവർക്ക് വെള്ളം കോരാാ ൻ
വീട്ടിലേക്ക് വരാൻ. രണ്ട്ഇ സൈൈൈഡും വിജനമാാ.ആരും വരില്ല.. ഇത് തന്നെ തക്കം.. കുണ്ണ
മുഴുവൻ കാണണമെങ്കിൽ പാൻറാണ് നല്ലലതെന്ന് തോന്നി. ഞാൻ ഒരു ഷോർട്ട് ബനിയനിിട്ട് ഷണ്ഡി
ഇടാതെ ലോവറും ഇട്ടു.. പതുക്കെ ട്രയൽ നോക്കി.പാന്റ് ഊരി.. ഹോ ഇങ്ങനെ സൈഡ് തിരിഞ്ഞ്
മുള്ളാൻ നിൽക്കകുന്ന പോലെ നിന്നാൽ തെയ്യാമ്മക്ക് എന്റെ ഭീകരനെയും ബോളും കാണാം..

കമ്പിയാക്കണോ? ഓ വേണ്ട. അവർക്ക് ഞാൻ മനപൂർവ്വം കാണിക്കുന്നനതാണന്ന് തോന്നണ്ട.
അല്ലാാതെ തന്നെ കുട്ടന് നല്ല നീളവും കനവും ഉണ്ട്. പറ്റിയാാ ,ഒത്താൽ ഇന്ന്ൽ നല്ല
ചാൻസാ ഇവിടാാരും ഇല്ല.. ഊക്കി മരിക്കാം.. ഞാൻ സകല ഊക്ക് ദേവൻമാരെയും പ്രാർത്ഥിച്ച്
തയ്യാാാറെടുത്തു…

ഞാൻ പതുുക്കെ വെളിയിലിറങ്ങി,

ഇടവഴിയുടെ സൈഡിൽ ചെന്നു നിന്നു. തെയ്യാവന്നാലും വളവ് തിരിഞ്ഞ് കേറി വരുമ്പപളേ എന്നെ

കാണാൻ പറ്റു.. കടന്നു പോകാനുള്ള ഇടയുമില്ല.. മനസ്സിൽ ഒരൽപം പേടിം ഉണ്ട്..

അധിക സമയം നിൽക്കണ്ടി വന്നില്ല. പുള്ളിക്കാരി താഴേന്ന് കയറി വരുന്നത് ഞാാൻ കണ്ടു..
പെട്ടന്ന് ഞാൻ വളവിനപ്പുറം കടന്ന്ന് നിന്നു. ബനിയൻ എന്റെ വയറു വരയേേ ഒള്ള്.ഞാൻ
പതുക്കെ ലോവർ ഊരി.

തന്റെ ഇര വരുന്നതിനാലാകാം കുട്ടൻ

ഞാന്ന് മുുഴുത്ത് തുൂങ്ങി കിടന്നു.ഞാൻ പതുക്കെ അവന്റെ മുഴുത്ത തലയിൽ നിന്ന് തൊലി
മാറ്റി.. അവനങ്ങനെ നീ ണ്ട് കിടന്നപ്പോൾ എനിിിക്കു തന്നെ അസൂയ തോന്നി. ഇപ്പോ
താഴനിന്ന് വരു ന്നോർക്ക എന്റെ ഏത്തതക്കുല കറക്ടായി അടുത്ത് കാണാംം

രണ്ട് 1 മിനിറ്റ് ….തെയ്യാ കലവുുമായി അടുുുത്തെത്തി ഞാൻ വലതുുുുവശം ചെരിഞ്ഞ്്
കണ്ണടച്ച് നിന്നു.. പെട്ടന്ന് കാൽ പെരുമാറ്റം നിന്നു.ഞാൻ ഏറു കണ്ണിട്ട് നോക്കി.
തെയ്യാ കലവുുമായി സ്തതബ്ദയായി നിൽക്കുന്നു. പെട്ടന്ന് താഴോട്ടും മേേലോട്ടും ഒക്കെ
നോക്ക്കുന്നു.

എന്റെ നെഞ്ച് പട പട ഇടിച്ചു.. ഞാൻ മൈന്റ് ചെയ്യാതെ അവരുടെ നോട്ടം ശ്രദ്ധിച്ചു..
ഒച്ചയുണ്ടാക്കാതെ കുണ്ണ കൈയിലെടുത്ത് തൊലിച്ച് വിട്ടു.. തെയ്യാ ആശ്ചര്യത്തോ്തോടെ
എന്റെ

ആനപ്പറിയിലേക്ക് നോക്കുന്നു. എനിിക്ക് സന്തോഷമായി. തെയ്യാ വലിപ്പം നോക്കി
കണ്ണടക്കാതെ നിൽക്കുന്നു..

ഇവിടാണോടാ മുള്ളുന്നത്..,,,

തെയ്യായുടെ ചോദ്യം കേട്ട് ഞാൻ ഞെട്ടലഭിനയിച്ചു..

തെയ്യാമ്മമച്ചേച്ചിയോ ??? ഞാൻ പതുക്കെ കുണ്ണ രണ്ട് തൊലി തൊൊലിച്ച് അകത്തിടാൻ
ഭാാവിച്ചു.

കഴിഞ്ഞിട്ട് മതിയെടാ.. അവരുുടെ വാക്ക് കേട്ട് ഞാൻ പിന്നെെയും പഴയപടി നിന്നു
ശ്രദ്ധിിച്ചു… ഇപ്പോഴും അവർ എന്റെ കുണ്ണ അളക്കകുന്നു.

മകൻ ഗൾഫീന്ന് വിളിക്കാറില്ലെ ചേച്ചീ??? ഞാൻ ചുമ്മാ ഒന്നുു മല്ലാതെ ചോതിച്ചു.. എന്റെ
തൊണ്ട ഇടറുുുുന്നുണ്ടായിരുന്നു..

…ഉം .. അവർ പറഞ്ഞു. ഇപ്പം ആ മുഖത്ത് ഒരു ചിരിയുണ്ട്.. രണ്ട് മിനിട്ട് കഴിഞ്ഞു.

,,, എന്നാടാ ഒന്നും വരുന്നില്ലല്ലോ??

ചേച്ചി അടുത്ത് നിന്നിട്ടാ…

ന്നാ നീ ഈ ഒലക്കേം കൊണ്ട് മാറ് ഞാൻ പോട്ടെ.. ഞാൻ പതുക്കെ ലവനെ അകത്താതാക്കി..
ഞങ്ങള് രണ്ടു ടെ വഴികയറി വീട്ടിലെത്തി .

എന്തിയേടാ അമ്മ്മ?

അമ്മ അച്ഛഛന്റെ വീട്ടിൽ പോയി ഇനി നാളെ വൈകിട്ടേ വരു…

അപ്പോ ആരും ഇല്ലേടാ? ഇല്ല..

ഉം..

ചേച്ചി വെള്ളം കോരാൻ തുടങ്ങി.ഞാനടുത്തു ചെന്ന് ചുമ്മാ വർത്താ്താനം തുടങ്ങി. ഇടക്ക
വർ എന്റെ മൊഴ ശ്രദ്ധിക്കുന്നനുണ്ട്..

ചേച്ചി ഇനിം വരുന്നുണ്ടോ?

എന്തിനാാട നിന്റെ കഴ കാണിക്കാനാണോ?

ഞാൻ ചമ്മി.. ചേച്ചി അത്

ഞാൻ പരുുുങ്ങലോടെ കുണ്ണയിൽ തിരുമ്മി..

ഇതുപോലെ ആരെയൊക്കെ കാണിച്ചിിിിട്ടുണ്ടടാ.. സത്യായിട്ടും ഇല്ല ചേച്ചിി.. പിന്നൊരു
ധൈൈര്യത്തിൽ പറഞ്ഞു ചേച്ചിയെ എനിക്കിഷ്ടമാ..

… ങേ..

സത്യമാ ചേച്ചീ ഞാനെന്നും വിടുന്ന്ന ത് പോലും ചേച്ചിയെ ഓർത്താ… ആരോടും പറയല്ലേ
തെയ്യാച്ചേച്ചീ..

അവരെന്നെ നോക്കി നിന്നു…

ചേച്ചി ഞാനാരോടും പറയില്ല ചേച്ചീ ഒന്നു കൂടാാമോ?

എന്നിട്ട് വേണം നീ നിന്റെ കൂട്ടുുകാ ർ അലവലാതികളോട് പറയാൻ അല്ലേടാ?

ഇല്ല ചേച്ചീ അമ്മ സത്യം. ഞാനെന്തുതു വേണേലും ചെയ്യാം… എന്താ ടാ എനിക്ക്ഉം ഇത്ര
പ്രത്യേകത? ഞാൻ കിളവിയല്ലെ?

ആര് പറഞ്ഞ് നിങ്ങടെ രോമംം നിറഞ്ഞ കൈകാാലുകളും ആരോഗ്യമുള്ള .. ശരീരവും പോരെെ.
പ്ലീസ്് ചേച്ചി

തെയ്യാ എന്തോ ആലോചിച്ചു. വീണെ ന്ന് എനിക്കുറപ്പായി.

ഞാൻ ചേട്ടൻ കാപ്പി കുടിച്ച് പോയിട്ട് വരാം… ആരേലും അറിഞ്ഞാ നിന്നെെ കൊന്ന് ഞാനും
ചാവും..

ഇല്ലേച്ചി. അവർ കലവും തലയിൽ വെച്ച് പോയി. ഞാൻ സന്തോഷത്താാ ൽ തുള്ളിച്ചാടി.

പെട്ടന് കയറി ഒരു വാണം വിട്ടു.. അദ്യയത്തെ പൂറ്റിലടിയിൽ തെയ്യാാമ്മ വീഴണം… ഞാൻ
കാത്തിരുന്നു..

(തുടരുംം)

20400cookie-checkചേച്ചി അടുത്ത് നിന്നിട്ടാ…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *