ചേഛി പുളയുകയായിരുന്നു ഈ നേരം

Posted on

ഹലേ ഞാൻ ആദ്യമായാണ് ഒരു കഥ എഴുതുന്നത് തെറ്റ് ഉൺടെൻഗ്ഗിൽ കഷ്മികുക.കഥയിലേക് വരാം എൻെറ പേരു പറയുൻനില്ല എൻെറ വീടിൻെറ അടുത്തുള്ള ഒരു ചേഛിയുമായി ബൻധപ്പെട്ട ഒരു കഥയാണ് ണാൻ ഇവിടെ പറയാൻ പോകുന്നത്.

ചേഛീടെ പേരു ഗൗരി എന്റെ തെട്ട അടുത്ത വീടു തന്നെയാണ് ചേഛീടെം വീട്.ഭർത്താവും രൻടു കുട്ടികളും അടങ്ങുന്ന ഒരു കുടുംബമാണ് അവരുടെത്.ഭർത്താവിനു വെൾഡ്ഡിങ്ങ് ജോലിയാണ് ,എന്റെ വീടിന്റെ കുളിമുറിയുടെ അടുത്ത് തന്നെയാണ് ചേഛി അലകാറ് ആ സമയം ഞാൻ മിക്കപ്പേഴും കുളിമുറീലായിരിക്കും.ചേഛീ ഇരുനിറമാണ് തുടുതുടുത്ത ശരീരമാണ്,

ചേഛീടെ കുണ്ടിയാണ് എറ്റവും അടിപ്പൊളി ആരു ഒന്ന് അതിൽ കടിക്കാൻ തോന്നും.ഞാൻ എന്നു ചേഛി അലക്കുന്ന സമയം കളിമുറീ കയറി നേരിൽ കന്ടു വാണം വിടുമായിരുന്നു.അങ്ങനെ ഇത് തുടർന്നു,ഒരു ദിവസം എന്റെ വീട്ടിൽ ആരും ഇല്ല ചേഛീടെം വീട്ടിൽ ആളില്ലാത്ത ദിവസം.വീട്ടിൽ ബോറടിച്ചു നിൽക്കുന്ന ദിവസം ഞാൻ കുതി ചേഛീം അവരുടെ വീട്ടിൽ ഇല്ല എന്നാണ് പക്ഷേ കലക്കുന്ന ശബ്ദം കേട്ട് ഞാൻ സന്തൊഷം കൊന്ടു കുളിമുറീലേക്ക് ഓടി കയറി.

കുളിമുറിയുടെ തുളയിൽ നിന്നു ഞാൻ കാണുന്നത് ചേഛിക്ക് മനസിലാശി എന്ന് എനിക്ക് പിന്നീടാണ് മനസിലിയത്.ഞാൻ ചേഛിയെ കന്ഠു വാണം അടിക്കാൻ തുടങ്ങി.ഇരു നിറമുള്ള ആ ചെറിയ നിപ്പിൽ കണ്ഢു എന്റെ കൻടൊൾ പൊയിരുന്നു.ചെഛി എന്നെ കന്ഢു എന്നിട്ട് ചിരിച് കൊന്ഡു അലക്ക് തുടർന്നു.ചേഛി വേഷം മാക്സി ആയിരുന്നു എന്നെ കാണിക്കാൻ തുട കാൺകെ മാക്സി കേറ്റി വച്ചു .എനിക്ക് വരാറായി ഞാൻ വളരെ വിശമിച്ച് വീടിനകത്തെക്ക് പോയി.ഞാൻ പുറത്തിറങ്ങി വരുബോഴെക്ക ചേഛീ പുറത്ത് വരു മായിരുന്നു ചിരിക്കുകയും ഛെയ്യും.

ഞാൻ എന്തുമാകട്ടെ എന്ന് കരുതി ചേഛീടെ വീടിന്റെ സൈടിലുടെ പോയി അവിടെ ചെഛി തുട കാൺകെ മാക്സി കയറ്റി വച്ച് ടിവി കാണുകയായിരുന്നു. ചെഛീ എന്നെ കന്ടു എന്ന്ട്ട് ഞെട്ടലൊടെ എന്നൊട് എന്തിനാണ് വന്നത് എന്നു ചൊതിച്ചു.ഒരു കാര്യം പറയാൻ വന്നതാണ് എന്നു പറഞ് ഞാൻ അകത്തെക്ക് കയറി എന്നിട്ട് എന്തു ആകട്ടെ എന്നു കരുതി ചേഛിയെ കെട്ടി പിടിച്ചു.ചേഛി എന്നെ തല്ലി പൊയില്ലെ ആളെ വിളിച്ച് കുട്ടും എന്നു പറഞു.

ഞാൻ എന്തായാലും ഇതു വരെ ആയി ഇനി എന്തായാലും പിൻമാറില്ല എന്ന് ഉറപ്പിച്ചു.ചേഛിയെ വായ പൊത്തി കവിളിലും കഴുത്തിലും മുലയിലും കടിച്ച് മാക്സി പൊക്കി ചേഛീടെ ശഡ്ഡി നക്കാൻ തുടങ്ങി അപ്പേഴാന്ന് ഞാൻ ഓർത്തത് ചേഛിയുടെ വായ പൊത്തിയില്ല എന്ന്.പക്ഷെ ഞാൻ കണ്ട കാഴ്ച്ച എന്നെ അൽഭുദപ്പെടുത്തി.ചേഛി വികാരം കൊണ്ട് ചുണ്ട് കടിച്ച് പുളയുകയായിരുന്നു.ഇത് കണ്ട് ഞാൻ ദൈര്യത്തൊടെ ചേചീടെ മാക്സി കീറി വലിച്ചു ഇപ്പോൾ ചേഛി ബോഡീസും ശൊഢീം മാത്രം.

ചേഛിയെ ഞാൻ എടുത്ത് കൊണ്ടു കട്ടിളിൽ കിടത്തി എന്നിട്ട് ഞാൻ ചേഛീടെ ശഢി വലിച്ചുരി കുണ്ടി ഉമ്മ വക്കാനും നക്കാനും തുടങ്ങി.എന്നിട്ട് ബ്ര ഊരി മുല ഛപ്പാനും കടിക്കാനും തുടങ്ങി.ചേഛി പുളയുകയായിരുന്നു ഈ നേരം.ഇപ്പോൾ ചേഛി പുർണ നഗ്നയാണ് ചേഛീടെ പൂറും കുണ്ടിയും ഞാൻ ശരിക്കും അസ്വദിച്ചു നക്കുംതൊറു സുഖം കൂടുന്ന ഏക സ്ഥലം കുണ്ടിയും പൂറുമാണ് എന്ന് ഞാൻ ചേഛിയൊട് പറഞു ചേഛി ചിരിഛ് കൊണ്ട് എന്റെ മുണ്ടും ശർട്ടും ശഡ്ഡിം അഴിച്ച് മാറ്റി എന്നിട്ട്.

ഊബാൻ തുടങ്ങി ഇത് കുറച്ച് നേരം തുടർന്നു. ഞാൻ എന്റെ കുട്ടനെ എടുത്ത് ചേഛീടെ പൂട നിറഞ പൂറ്റിൽ ഇറക്കി സ്വർഗ്ഗം കണ്ടു.എന്നിട്ട് അകത്തൊട്ട് തന്നെ പാലു കളഞത് ചേഛി ഗർഭം നിർത്തീ എന്നു.പറഞ് എന്നെ സമാധാനിപ്പിച്ചു.എന്നിട്ട് ഞങ്ങൾ കുറച്ച് നേരം കെട്ടി പിടിച്ച് കിടന്നു.ആരുടെം അടുത്ത് പറയരുതെന്ന് എനൊട് സത്യം ചേയ്യിപ്പിച്ചു.സമയവും സാഹജരിയവും കിട്ടുംബോഴെക്ക ഞങ്ങൾ കളികൾ തുടർന്നു.

11710cookie-checkചേഛി പുളയുകയായിരുന്നു ഈ നേരം

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *