നോകിട്ടും കണ്ടിട്ടില്ല

Posted on

ആദ്യമായി എഴുതുന്ന കഥയാണ് തെറ്റുണ്ടെകിൽ ക്ഷമിക്കുക.

ഇതിൽ ഉള്ള റ്റാഗ് നോർമൽ സെക്സ്, ഒളിഞ്ഞുനോട്ടം , ബെസ്റ്റിയാലിറ്റി ആണ്. താല്പര്യം
ഉള്ളവർ മരിത്രം വായിക്കുക.

ഒരു കുഗ്രാമത്തിലാണ് ഇപ്പൊ ഞാൻ. എന്റെ നാടാണ്. ഇപ്പൊ വെക്കേഷന് ആയതു കൊണ്ട് ഈ
കുറ്റികാട്ടിൽ വന്നു താമസിക്കുന്ന. ഡിഗ്രി സെക്കന്റ് ഇയർ പഠിക്കുന്ന എന്നെ ആ പട്ടി
ബോര്ഡിങ് കാര്, വാക്കേഷനിൽ ഇവിടെ ആവശ്യമില്ല നാട്ടിലേയ്‌ക്കോ എന്ന് പറഞ്ഞു
പുറത്താക്കിയത് . മൈര് . പറഞ്ഞിട്ടു കാര്യമില്ല. തിരിച്ച നാട്ടിലേക്കു തന്നെ വന്നു.
ആകെയുള്ള മുത്തശ്ശിയാ. പിന്നെ അകത്തെ പണിക്കും പുറം പണിക്കും മുത്തശ്ശിയെ
പരിചരിക്കുന്ന നഴ്സും. എന്താണ് ഇല്ലത്തെ ജനസംഖ്യ. ആകെയുള്ള ഒരു ഗുണം എന്ന് വെച്ചാൽ
കൊണ്ട് വന്ന സിഗരറ്റ് ആരും കാണാതെയിം അറിയാതേം വലിക്കാൻ പാട്ടും അന്നാണ്. അത്
ഇല്ലാതായാലും പുറത്തായാലും.

ഇല്ലം നില്കുന്നത് ഓരു 30 ഏക്കർ സ്ഥലത്താണ്.
ഇതിൽ ഇല്ലം നിൽക്കുന്ന സ്ഥലം ഒഴിച്ചാൽ ബാക്കി മുഴുവൻ ഒരു കാടിന്റെ പ്രതീതി നൽകും.
എല്ലാര്ക്കും പേടിയാ രാത്രി ഇവിടെ ഇറങ്ങി നടക്കാൻ തന്നെ. അത് കൊണ്ട് തന്നെ വൈകിട്ടു
ഒരു ആറു മണിയാവുമ്പോൾ തന്നെ എല്ലാരും പണിയൊക്കെ തീർത്തു പോവും. ബോര്ഡിങ്ങിൽ
പോകുന്നതിന് മുമ്പ് 10 ക്ലാസ് വരെ ഇല്ലത്തു നിന്ന് പഠിച്ചത് കൊണ്ട് എനിക്ക് യാതൊരു
പേടിയും തോന്നിട്ടില്ല. ഓപ്പൺ ഐറിൽ ഒരു പുക വിട്ടു മൂത്രമൊഴിക്കുന്ന ആ സുഖം എനിക്ക്
വളരെ ഇഷ്ടമാണ്. അത് കൊണ്ട് ഞാൻ രാത്രിലത്തെ ഭക്ഷണം കഴിഞ്ഞാൽ നേരെ ഒരു സിഗ് എടുത്തു
പുകയ്‌ക്കാൻ പോകും.

മുത്തശ്ശി പറഞ്ഞു തന്ന കഥകൾ എല്ലാം നാഗയക്ഷികളുടെയും നാഗദേവതകളുടെയുമാണ് . നാഗത്തറ
വരെ ഉണ്ടത്രേ നമ്മളുടെ പറമ്പിൽ. എന്തോ ഞാൻ മാക്സിമം കുട്ടിക്കാലത്തു expolre ചെയ്തു
നോകിട്ടും കണ്ടിട്ടില്ല.

ഇപ്പൊ ഇല്ലത്തു വന്നത് നന്നായി എന്ന് തോന്നി. എന്ത് കൊണ്ടെന്നാൽ സുഹൃത്തുക്കളെ നോം
പറഞ്ഞ നേഴ്സ് തന്നെ. ഇല്ലത്തു അകെ വിദ്യാഭ്യാസമുള്ളതു അവള്കും എനിക്കും . അത്
കൊണ്ട് തന്നെ സംസാരിച്ചു ഫ്രണ്ട് ആകാമെന്ന് തോന്നി. പിന്നെ എന്തെകിലും ഭാഗ്യം
കൊണ്ട് നമ്മടെ കമ്പി ആവശ്യങ്ങൾ അവലയാട്ടു നടത്താൻ പറ്റിയാലോ .

അവൾക്കു 25 വയസ്സ്.
ഇരു നിറം.പറയത്തക്ക വലിപ്പമില്ലാത്ത മുലകൾ.ശെരിക്കും ഒരു വാഷ്‌ബോർഡ് ടൈപ്പ്. പക്ഷെ
എന്റെ സാറെ അവളുടെ ആ കുണ്ടി കണ്ടാലുണ്ടല്ലോ.ഹോ . ഇല്ലത്തു നിന്ന എല്ലാ ദിവസവും
വാണമടിച്ചിരുന്നത് അവളടെ കുണ്ടി ഓര്തിട്ടർനു. ആഹാ . ഞാൻ എന്നെ കുറിച്ച പറഞ്ഞില്ലല.
ബേസ്ഡ്. പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു കാടു ഈസ് കയറൽസ് .

പേര് അതിസൂര്യൻ . സൂര്യ എന്ന് എല്ലാവരും വിളിക്കും.പിന്നെ ജിമ്മിൽ പോകാത്തത് കൊണ്ട്
നോ സിക്സ് പാക്ക്. എന്നാൽ തടിയൊന്നുമില്ല. അച്ഛന്റേം അമ്മേടേം ജീൻസ് ആണെന്ന്
തോന്നുമു വലിയ ഹാൻഡ്‌സോമേ അല്ലെങ്കിലും കാണാൻ കുഴപ്പമില്ല . എന്റെ സാമാനം 7 ഇഞ്ച് .
സാദാരണ കാണുന്നതികൾ തടി ഉണ്ട് . ഇല്ലാതായത് കൊണ്ട് ഡെയിലി ഒരു 3 – 4 വാണം
സുഗമായിട്ട adikam . ഇത്ര വലിയ വീട്ടിൽ എന്നെയാരാ കാണാൻ. ആനിവേയ് .
കാര്യങ്ങളിലേക്ക് കടക്കാം.

ഇന്നിപ്പോ ഇവിടെ വെച്ച് നിര്ത്തുന്നു. ബാക്കി നാളെ.

19160cookie-checkനോകിട്ടും കണ്ടിട്ടില്ല

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *