എന്റെ ചേച്ചി ശിൽപ

Posted on

ഞാൻ വിനോദ് എന്റെ ചേച്ചി ശിൽപ്പ. ഞാനും എന്റെ ചേച്ചിയും വളരെ ക്ലോസ് ആണു. എന്നാൽ എപ്പഴും ഞങ്ങൾ വഴക്കിടുകയും ചെയ്യും. എന്നേക്കാൾ ഒരു വയസ്സിനു മൂത്താണു ചേച്ചി അതിനാൽ തന്നെ ഞങ്ങൾ കളി കൂട്ടുകാരും ആയിരുന്നു

നല്ല വെളുത്ത നിറം. ഒത്ത നീളവും വണ്ണവും.

ഞാനും അവളും കൂടിയായിരുന്നു കിടന്നിരുന്നത്. അങ്ങനെയിരിക്കെ ഒരു ദിവസ്സും അമ്മ പറഞ്ഞു. ഇനിയും മോൻ ചേച്ചിയുടെ കൂടെ കിടക്കണ്ടു ഇന്നുമുതൽ ചേച്ചി തന്നെ കിടന്നോളും എന്നു.

അതു എന്തിനാണന്ന് എനിക്കു മനസ്സിലായില്ല. അന്നു ഞാൻ കൂറെ കരഞ്ഞു ചേച്ചിയുടെ ഒപ്പം കിടക്കാൻ ഒക്കാത്തിന്നു. അവസ്സാനം എന്റെ നിർബ്ബദ്ധത്തിനു അമ്മ വഴങ്ങി എന്റെ കൂടെ

തന്നെ ചേച്ചിയെ കിടക്കാൻ അനുവദിച്ചു.

പിന്നീട് ഒരു ദിവസ്സും ഞങ്ങൾ രണ്ടു പേരും കൂടി കിടക്കുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ ചേച്ചിയൊട ചോദിച്ചു. ചേച്ചി ഇനിയും എന്റെ കൂടെ കിടക്കണ്ടാ എന്നു എന്തിനാ അമ്മ പറഞ്ഞത്.

അത്. മോനേ.. ചേച്ചി ഇപ്പോൾ വയസ്സുറിയിച്ചു. അതുകൊണ്ടാ.

വയസ്സുറിയിച്ചോ ?

അത് എന്നതാ വയസ്സുറിയിച്ചു എന്ന് വെച്ചാൽ. എടാ വയസ്സുറിയിച്ചു എന്നു വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ ഞാൻ വലിയ പെണ്ണ ആയി എന്നർഥം മനസ്സിലായോ നിനക്ക് ?. അതിനു ചേച്ചി വലിയ പെണ്ണ തന്നെയല്ലേ. അത് എന്താ ഇപ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേകതാ.

അൽ ഇപ്പോൾ നിനക്കൂ മനസ്സിലാകത്തില്ല . അത് കുറേ കൂടി നീ വളർന്നു കഴിയുമ്പോൾ നിനക്ക് മനസ്സിലാകും

ഞങ്ങൾ കിടക്കുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ ചേച്ചിയുടെ അപ്പത്തിലും ചേച്ചി എന്റെ സുബ്ബനിലും പിടിച്ച് കളിക്കാറുണ്ട്. നീ ഇത് ഒന്നും ആരൊടും പറയരുത്ത് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഇങ്ങനെ ഒന്നും സമ്മതിക്കത്തില്ല. പിനെ നിന്നെ എന്റെ കൂടെ കിടത്തും ഇല്ല. ചേച്ചിക്കാണേൽ മൂല ഒരു വെള്ളയ്ക്കായുടെ അത്രയും വലിപ്പമേയുള്ളൂ. അതിൽ പിടിക്കുമ്പോൾ ചേച്ചി പറയും അതിൽ ചൊവ്വിനു പിടിക്കി. അങ്ങനെ പിടിക്കുമ്പോൾ ചേച്ചിക്ക് നല്ല സുഖം ആണ് എന്ന്

പിന്നീട് ചേച്ചി എന്നേം കൊണ്ട് ചേച്ചിയുടെ സാമാനത്തിൽ പിടിപ്പിക്കും. അപ്പോൾ ചേച്ചിയുടെ അതിൽ നിന്നും പശ പോലത്തെ ഒരു വെള്ളം വരും. പിന്നീട് ചേച്ചി തന്നെ എന്റെ വിരൽ ചേച്ചിയുടെ സാമാനത്തിൽ കറ്റി ഇളക്കാൻ തുടങ്ങി. അപ്പോൾ ചേച്ചി കിടന്ന് പുളയുന്നതും ഞരങ്ങുന്നതും ഹാ.. മോനേ. എന്റെ കൂട്ടാ. എന്നൊക്കെ വിളിക്കുന്നതും കേൾക്കാം. എല്ലാം കഴിയുമ്പോൾ ചേച്ചി എന്നെ കെട്ടി പിടിച്ച് ഉമ്മ വെക്കും.

ഈ സമയത്ത് എല്ലാം എന്റെ സൂബ്ബൻ കമ്പിയായി നിൽക്കും. ചേച്ചി അതിൽ പിടിച്ച് മുമ്പോട്ടും പുറകോട്ടും ആക്കും. അപ്പോൾ എനിക്കും നല്ല സുഖം ആണു. ഈ പരിപാടി കുറെ നാൾ തുടർന്നു. ഒരു ദിവസ്സും ചേച്ചി എന്നോട് പറഞ്ഞ് മോൻ ചേച്ചിയുടെ സാമാനത്തിൽ വിലിടുന്നതിലും സുഖമാ ചേച്ചിയുടെ സാമാനം തിന്നാലെന്ന്. ഞാൻ സമ്മതിച്ചു.

ചേച്ചി മലർന്ന് കിടന്ന് ചേച്ചിയുടെ സാമാനം പിളർത്തി കാണിച്ചു അതിൽ നക്കാൻ പറഞ്ഞു. ഞാൻ നിക്കിയപ്പോൾ അതിൽ പശ പോലെ വെള്ളം ഒലിച്ച് കൊണ്ടിരുന്നു.ആ പ്രശയ്ക്കു എതണ്ട് പോലത്തെ ഒരു ചവർപ്പും പുളിയും ചേർന്ന ഒരു രുചി എന്നാലും ആ സൂചി എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. ചേച്ചിക്ക് നല്ല സുഖം കിട്ടുന്നുണ്ടെന്ന് ചേച്ചിയുടെ പുളച്ചിലിൽ നിന്നും മനസ്സിലായി

അവസ്സാനം ചേച്ചി ഹാ.മോനേ..എന്റെ കൂട്ടാ.എന്നു പറഞ്ഞ് എന്റെ തല പിടിച്ച സാമാനത്തിൽ ഇട്ട് ഉരച്ചു. ഒപ്പം ചേച്ചിയുടെ സാമാനത്തിൽ നിന്ന് വെള്ളം പോലെ ഒന്ന് ചീറ്റി എന്റെ മുഖത്തെല്ലാം വീണു. ചേച്ചി എന്നെ എഴുനേൽപ്പിച്ച് എന്റെ മുഖത്തെല്ലാം തുരു തുരേ ഉമ്മ വെച്ചു എന്റെ മുഖത്ത് പറ്റിയൂരുന്ന വെള്ളമെല്ലാം നിക്കി തുടച്ചു.

എന്നിട്ട് ചേച്ചി എന്റെ വടിയായി നിൽക്കുന്ന സാമാനത്തിൽ പിടിച്ച് പറഞ്ഞു. നീ ഇതൊന്നും ആരോടൂം പറയരുത്. എന്നാൽ ഞാൻ നിനക്കും നല്ല സുഖം കിട്ടുന്ന ഒരു പണി കാണിച്ച തരാമെന്ന്. ഞാൻ എല്ലാത്തിനും സമ്മതം മൂളി. ചേച്ചി എന്റെ സാമാനം ബയിലിട്ട് അയിസ്റ്റ മൂട്ടായി ചപ്പുന്ന മാതിരി ചപ്പാൻ തുടങ്ങി. എനിക്കു നല്ല സുഖം അനുഭവപ്പെട്ടു. ആ. ചേച്ചി ഇത് നല്ലതാ.

മോന്നു നല്ല സുഖമുണ്ടോ ?

നല്ല സുഖം.

ചേച്ചി മോന്നും എന്നും ഇതു പോലെ ചെയ്യു തരാം. മോൻ ചേച്ചിക്കും മുമ്പേ ചെയ്ത് ചോലെ എന്നും ചെയ്ത് തരണം.

ചേച്ചി എന്റെ സാമാനം ചപ്പിക്കൊണ്ടേയിരുന്നു. ചേച്ചി എനിക്ക് ഏതാണ്ട് പെരുക്കുന്ന പോലെ. നല്ല സുഖം ഇപ്പോൾ. ഇത് കട്ട് ചേച്ചി ആഞ്ഞ് ചിപ്പി. എന്റെ സാമാനത്തിൽ ഒരു കൊല്യാൻ മിന്നുന്ന പോലെ തോന്നി. എന്റെ സാമാനത്തിൽ നിന്നും ഏതാണ്ട് ഒരു വെള്ളം ചേച്ചിയുടെ വായിൽ ആയി ചേച്ചി അതു മുഴുവനും കൂടിച്ചിറക്കി. അതു കഴിഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ ഉറങ്ങാൻ കിടന്നു. ഞാൻ വീണ്ടും ചേച്ചിയുടെ മൂലക്ക് പിടിക്കാൻ

തുടങ്ങി. അത് ഇപ്പോൾ ഏതാണ്ട് ഒരു ഓറഞ്ചിന്റെ വലിപ്പം ആയിട്ടുണ്ട്. അതിൽ നിന്നും ഒരു തവിട്ട നിറത്തിൽ ഒരു ഞെട്ട ചെറുതായി നീണ്ട നിൽപ്പുണ്ട്. ഞാൻ അത് വായിലിട്ട ചപ്പി കൂടിച്ചു. അപ്പോൾ ചേച്ചി ആ. നല്ല. സുഖം എന്നെല്ലാം പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ഞാൻ ചേച്ചിയുടെ മൂല ചപ്പുന്നത് ചേച്ചിക്കു നല്ലതായി സുഖിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ആ സമയം ചേച്ചി എന്റെ സാമാത്തിൽ പിടിച്ച് മുമ്പോട്ടു പിമ്പോട്ടും ആക്കി കൊണ്ടിരുന്നു. കൂറെ കഴിഞ്ഞ് ചേച്ചി എന്നെ ഒരു വശത്താക്കി ഒരു കാൽ എന്റെ മേൽ പൊക്കി വെച്ചു. എന്നിട്ട് എന്റെ പൊങ്ങി നിന്ന സാമാനം ചേച്ചിയുടെ സാമാനത്തിൽ വെച്ച് തെള്ളി കൊണ്ടിരുന്നു. ചേച്ചിയുടെ സാമാനത്തിൽ എന്റെ സാധനം കേറ്റി വെച്ചപ്പോൾ നല്ല സുഖമുണ്ടായിരുന്നു.

ചേച്ചിയുടെ സാമാനത്തിനു നല്ല ചൂട. കൂറേ നേരം അങ്ങനെ വെച്ച തെള്ളിയിട്ട് ചേച്ചി തന്നത്താൻ പറഞ്ഞു യ്യോ. ഈശ്വരാ ഈ കുണാപ്പന്റെ കുണ്ണ എന്നാണോ ഒന്നു വലുതാകുന്നത്. അപ്പോൾ ഞാൻ ചോദിച്ചു.

അത് എന്തുവാ ചേച്ചി കുണ്ണ എന്നാൽ?

യ്യോ ! . ഈ പൊട്ടന്നു ഒന്നും അറിയത്തില്ല എന്റെ സാമാനത്തിൽ പിടിച്ചു കൊണ്ട് ചേച്ചി പറഞ്ഞു.

എടാ അത്. ഈ കുണ്ണയെന്ന് പറയുന്നത് ആണുങ്ങളുടെ സാധനത്തിനാ.ഇതാ നിന്റെ കുണ്ണ. പെണ്ണുങ്ങളുടെ സാധനത്തിനു പൂർ എന്നാ പറയുന്നത്.

മനസ്സിലായോ..?

അപ്പോൾ അണുങ്ങളുടെ സാധനം.?

കുണ്ണ

അപ്പോൾ പെണ്ണുങ്ങളുടെ…?

പൂർ .

ഉ.മിടുക്കൻ, ഈ കൂണ്ണ പെണ്ണുങ്ങളുടെ ചുറ്റീ കേറ്റി വെച്ച് അടിക്കുമ്പളാ നല്ല സുഖമുണ്ടാകുന്നത്.

ആ.സാരമില്ല..നീ കുറച്ചുകൂടി വലുതാകുമ്പോൾ നിന്റെ കുബ്ലേം വലുതാകും. അന്നേരം നിന്റെ കുണ്ണ എന്റെ ചുറ്റിൽ കേറ്റി വെച്ച് അടിച്ച് നമുക്ക് സുഖിക്കാം.

ഞങ്ങൾ കെട്ടി പിടിച്ച് കിടന്നുറങ്ങി.

ഞാൻ ആ കാലത്തിനായി കാത്തിരുന്നു

അങ്ങനെ കാലം ആർക്കും കാത്ത് നിൽക്കാതെ കടന്ന് പൊയ്യിക്കൊണ്ടിരുന്നു.

അതിനൊപ്പം തന്നെ ഞങ്ങളുടെ ശരീരത്തിൽ ചില മാറ്റങ്ങളും വന്നു കൊണ്ടിരുന്നു. ചേച്ചി കൺ മൂമ്പിൽ വളരുന്ന മാതിരിയുള്ള ഒരു വളർച്ചയായിരുന്നു. ഇതിനോടകം തന്നെ ഞങ്ങളുടെ കിടപ്പ രണ്ട് മൂറിയിലായി കഴിഞ്ഞിരുന്നു. ഇപ്പോൾ ചേച്ചിക്ക് പതിനെഞ്ച് വയസ്സ് കണ്ടാൽ ഒരു പതിനേഴ്സ് മതിക്കും. എനിക്കു പതിനാലും ചേച്ചിക്ക് നല്ല വിരിഞ്ഞ് അരക്കെട്ടും നല്ല ഉരുണ്ട കൂണ്ടിയും.നല്ല ചൊമന്ന്, ചെന്റെങ്ങിന്റെ കരിക്കു മാതിരി മുല വളർന്നു. വഴപ്പിണ്ടി പൊലത്തെ സ്വർണ്ണ നിറമുള്ള ചെറിയ രോമങ്ങളാൽ നിറഞ്ഞു നല്ല ഉരുണ്ട് തുട എല്ലാം കൂടി ഒരു സുന്ദരിയായി കഴിഞ്ഞിരുന്നു ചേച്ചിയെ കണ്ടാൽ ആരും ഒന്നു നോക്കി പോകും. ഒരു കൗമാരക്കാരന്റെ വളർച്ചു എന്നിലും പ്രകടമായി തുടങ്ങി. ഞങ്ങളുടെ കലാ പരുപാടികൽ ഒന്നും നടക്കാതായി. ഞങ്ങൾ കിട്ടുന്ന സമയത്തെല്ലാം തല്ലുകൂടലും ഒക്കെയായി കഴിഞ്ഞു.

എനിക്കു കൂട്ടുകാരിൽ നിന്ന് ഒക്കെ കൊച്ച് പുസ്തകങ്ങൾ കിട്ടാൻ തുടങ്ങി.അതു വായിച്ച ചെറിയ വാണ്; ഒക്കെ വിടാൻ തുടങ്ങി. അങ്ങനെ ചേച്ചിയുമായി സ്ഥിരം വഴക്കു കൂടലും പതിവായി. ഈ സമത്ത് കിട്ടുന്ന അവസ്സരങ്ങളിൽ അവളുടെ മൂലയിൽ ഒക്കെ ഒന്നു നോണ്ടും. അവളും അത് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ടന്ന് തോന്നുന്നു ഒരു ദിവസ്സും ചേച്ചി എന്റെ മുറിയിൽ നിന്നും ഒരു കമ്പി പുസ്തകം കണ്ടു പിടിച്ചു. അവൾ എന്നെ കുറച്ച് വഴുക്കു പറഞ്ഞു.

അവസ്സാനം അവൾ പറഞ്ഞു. ഇനിയും എനിക്ക് കിട്ടുന്ന പുസ്തകം അവൾക്കും കൂടി കൊടുക്കണമെന്ന്. ഇല്ലങ്കിൽ അമ്മയോട് പറഞ്ഞ് കൊടുക്കുംന്ന്. എനിക്ക് കിട്ടുന്ന കമ്പി പുസ്തകങ്ങൾ ഞാൻ അവൾക്കും കൂടി കൊടുത്തു തുടങ്ങി. അറിവില്ലാത്ത പ്രായത്തിൽ അവടെ പൂറു തിനിട്ടൊണ്ടന്ന് വിചാരിച്ച നേരിട്ട് അവളെ കൊണ്ക്കണം എന്നു പറയാൻ ഒരു പേടി. എതായായലും അവൾ ചേച്ചിയല്ലേ .

ഞാൻ ചേച്ചിയെ തൊടൂകയും നോണ്ടുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്റെ കുണ്ണ് കേറി കമ്പിയാകുന്നത് അവൾക്ക് മനസ്സിലാകുന്നുമുണ്ട്. എന്നിട്ടും അവൾ ഒരു കാര്യത്തിലും ഒരു മുൻകൈ എടുക്കുന്നതുമില്ല. അങ്ങനെയിരിക്കെ ഒരു ദിവസ്സും അമ്മ അമ്മയുടെ ഒരു ബന്ധുവീട്ടിൽ ഏതൊ ഒരു ആവശ്യത്തിനായി പോയി. ഞാൻ സ്കൂൾ വിട്ട് നേരത്തേ വീട്ടിൽ വന്നു. ചേച്ചിക്കുന്ന ക്ലാസ്സ് ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ചേച്ചി പോയില്ല. ഞാൻ മുൻ വശത്തെ കുതകു തുറന്ന് അകത്തു കയറി. ചേച്ചിയെ അവിടെയെങ്ങും കണ്ടില്ല.

അവിടെ എവിടെങ്കിലും കാണുമെന്ന് വിചരിച്ച് ഞാൻ എന്റെ റൂമിൽ പൊയി തുണി മാറി വന്ന ചേച്ചിയുടെ മുറിയിൽ ചരിയിട്ടിരുന്ന കതക ഒന്നു തള്ളി നോക്കി. അപ്പോൾ ഞാൻ കണ്ട കാഴ്ച എന്റെ കണ്ണ് തെള്ളിക്കുന്നതായിരുന്നു.

ചേച്ചി കൂളിച്ചിട്ട് വന്ന് കണ്ണാടിയുടെ മൂമ്പിൽ നിന്ന് തുണിയൊന്നും ഉടുക്കാതെ നിന്ന് തലമുടി ചീകുന്നതായിരുന്നു. പെട്ടന്ന് കതക്സ് തള്ളി തുറന്നതിൽ അവൾ ഒന്നു പേടിച്ചു.

എന്തോന്നാടാ ഇത്. പേടിച്ച് പോയല്ലോ. അതിനു നീ എന്തിനാ പേടിക്കുന്നത് ? ഞാൻ അല്ലെ കതക്സ് തുറന്നത്. ഇപ്പോൾ എന്റെ ചേച്ചിയെ ഒന്നു കാണണം. ഒരു വെണ്ണക്കല്ലിൽ കൊത്തി വെച്ച പ്രതിമ കണക്കുണ്ട്. തുണിയില്ലാതെ കണ്ടപ്പേളാ ചേച്ചിയുടെ ശരിക്കുമുള്ള സൗന്ദര്യം അറിയുന്നത്. ഇവൾ

ഇത്രക്ക് സുന്ദരിയാണന്ന് ഞാനും വിചരിച്ചില്ല. എന്നെ കണ്ടതും അവൾ ഒരു ടർക്കിയെടുത്ത് മൂലക്ക് മുകളീലൂടെയുടുത്തു. ഞാൻ അകത്ത് ചെന്ന് പറഞ്ഞു.

ചേച്ചി ഇപ്പോൾ നല്ല സുന്ദരിയായിരിക്കുന്നു. അതെന്താ നിനക്ക് ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെ തോന്നാൻ. ആ. എനിക് എന്ത് തോന്നീട്ടെന്താ. ചേച്ചിക്ക് ഇപ്പോൾ എന്നൊട്ട ഒരു സ്നേഹവുമില്ലല്ലോ.

ചേച്ചിയെ തുണിയില്ലാതെ കണ്ടപ്പളേ എന്റെ കൂണ്ണ കുട്ടൻ വടിയായി നിൽക്കൻ തുടങ്ങി. എന്നോട് സംസ്കാരിക്കുമ്പോളും ചേച്ചി എന്റെ കുണ്ണയിൽ തന്നെയാണ് നോക്കുന്നത് അതിനു ചേച്ചി ഇപ്പോൽ എന്നെ മൈൻഡ് ചെയ്യുന്നതേ ഇല്ലല്ലോ. ഇതിനോടകം തന്നെ അവൾ കുനിഞ്ഞ് നിന്ന് മൂടി മുമ്പിലോട്ട് ആക്കി മുടി ചീകാൻ തുടങ്ങി. അവൾ എന്റെ മുമ്പിൽ ചെറുതായി കൂനിഞ്ഞ് നിൽക്കുന്നതു കൊണ്ട് എനിക്ക് ആവളുടെ ചന്തിയും പൂർ ചുണ്ടുകൾ ചേർന്നിരിക്കുന്നതും കാണാം. ഇത്രയുമായപ്പഴത്തേനു എന്റെ കുണ്ണ അവന്റെ ശരിക്കുള്ള ഗുണം കാണിക്കാൻ തുടങ്ങി. അവൾ മൂടി ചീകുന്നെങ്കിലും കണ്ണ എന്റെ വടിയായി നിൽക്കുന്ന കൂണ്ണയിലാണു. ചേച്ചീ ഇന്നലെ തന്ന കൊച്ചു പുസ്തകം വായിച്ചോ.

വായിച്ചു

എന്നിട്ട് എങ്ങന്നുണ്ടായിരുന്നു. കൊള്ളാരുന്നോ.

ആ പുസ്തകത്തിൽ പറയുന്ന മാതിരി ചേച്ചിയെടെ ഇത് എല്ലാം അങ്ങ് വലുതായല്ലോ എന്നും പറഞ്ഞ് ഞാൻ ആ ചന്തിയിൽ ഒന്നു പിടിച്ചു.

നീ കണ്ടിട്ട് ഇത് മാത്രമേ വലുതായൊളോ?. അതിനു ഇപ്പം ചേച്ചി എന്നേ ഒന്നും കാണിക്കത്തില്ലല്ലോ.

അവൾ എന്റെ നേർക്ക് തിരിഞ്ഞ് നിന്ന് എന്നോട് ചോദിച്ചു അതിനു നീ കേറി വന്നപ്പോൾ എല്ലാം കണ്ടില്ലേ ഇനിയും എന്നാതാ കാണാനുള്ളത്.

ഓ .അന്നേരം ഞാൻ ഒന്നും കണ്ടില്ല.

പിന്നെ ഒന്നും കാണാഞ്ഞിട്ടാണോ ഇത് ഇങ്ങനെ നിക്കുന്നത്. എന്നും പറഞ്ഞ് അവൾ എന്റെ കൂണ്ണയിൽ പിടിച്ചു. എടാ ഇത് കേറിയങ്ങ് വലുതായല്ലോയെന്നും പറഞ്ഞ് അവൾ അതിന്റെ തൊലി പുറകോട്ട് മാറ്റി നോക്കി.

ഈ പരുവത്തിനു ഞാൻ അവളെ കെട്ടി പിടിച്ചു എന്നിലേക്ക് കൂടുതൽ അടുപ്പിച്ച് ഞാൻ അവൾക്ക് ഒരു ഉമ്മ കൊടൂത്തു. അവൾ എന്റെ കുണ്ണയിൽ നിന്നുള്ള പിടി വിട്ടിട്ടില്ല. ഞാൻ ഉമ്മ കൊടൂത്തപ്പോൾ അവൾ എന്നെയൊന്നു നോക്കി

ഞങ്ങൾ രണ്ടു പേരും പരസ്പരം കണ്ണിൽ കണ്ണിൽ നോക്കി കണ്ണു കൊണ്ട് കാര്യം പറഞ്ഞു. ഞാൻ ചേച്ചിയുടെ ചിറിയിൽ ഒരു ഉമ്മ കൊടുത്തു. ഞങ്ങൾ രണ്ടു പേരും കൂടുതൽ ഉത്സാഹത്തോടെ കെട്ടി പിടിച്ചു. ഞാൻ ചേച്ചിയുടുത്തിരുന്ന ടർക്കി അഴിച്ച് താഴെയിട്ടു. അവളുടെ ചെന്തിങ്ങിൻ കരിക്കു പോലത്തെ മൂലയെന്റെ നെഞ്ചിലമർന്നു.

ഞങ്ങൾ പരസ്പരം ചൂണ്ടുകൾ തമ്മിൽ ചപ്പി വലിച്ചു. നാക്കുകൾ പരസ്പരം ചപ്പി കുടിച്ചു. ഞാൻ എന്റെ ചേച്ചിയുടെ മൂലയിലൊന്ന് അമർത്തി ഞെക്കി. അതിൽ ഞാൻ ശരിക്ക് പിടിച്ചു. ആ ഇളം തവിട്ട് നിറത്തിൽ ചാമ്പയ്ക്കക്കാ ചുണ്ടു പോലെ നീണ്ടിരിക്കുന്ന ആ മൂലക്കണ്ണിൽ ഞെമ്പുടിയുടച്ചു. ഒപ്പം ഞാൻ ചേച്ചിയുടെ മറ്റേ മൂല ബയിലിട്ട് ചപ്പി കുടിച്ചു. അത് ചേച്ചിക്ക ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്നു തോന്നുന്നു.

ഹാ.മോനെ.എട്.അങ്ങനെ ചപ്പി കുടിക്കി.ഹാ…അങ്ങനെ ഇത് എന്നേ കൂടൂതൽ ഉത്തേജിപ്പിക്കുന്നതായിരുന്നു. ഇതിനാടകം തന്നെ ചേച്ചി എന്റെ മുണ്ട് അഴിച്ചു കളഞ്ഞിരുന്നു.ഞങ്ങൾ രണ്ടും പരിപൂർണ്ണ നഗ്നരായി കഴിഞ്ഞിരുന്നു. കൊച്ച് പുസ്തകത്തിലേ അറിവുകൾ ഞാൻ ചേച്ചിയി പ്രയോഗിക്കാൻ തുടങ്ങി. ഞാൻ ചേച്ചിയുടെ മുലകൾ വലിച്ചു കൂടിച്ച് എന്നാലാകുന്ന വിധത്തിൽ ചേച്ചിയുടെ മൂലകൾ പിടിച്ച് ഞാൻ ചേച്ചിയെ സൂഖിപ്പിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു.

ഹആ.നല്ല സൂഖം.ആ. അങ്ങനെ പിടി..ആ അതിൽ ഞെവുട..എന്നെല്ലാം പുലമ്പിക്കൊണ്ടിരുന്നു.

ഞാൻ ഒരു കൈയടുത്ത് ചേച്ചിയുടെ പൂറ്റിൽ വെച്ച് ഞെവൂടാൻ തുടങ്ങി.അതിൽ മുഴുവൻ പൂർ തേൻ നിറഞ്ഞ് തുട വഴി ഒലിച്ചിരിക്കയാണു.

പൂറ്റിൽ ഞെമ്പുടിയപ്പൊൾ ചേച്ചിക്ക് കൂടുതൽ സുഖം കിട്ടിയെന്ന് തോന്നുന്നു. ചേചി എന്റെ കൈ പിടിച്ച് ചുറ്റിൽ അമർത്തി .

ചേച്ചി നമുക്കാ കൂട്ടിലിൽ പോകാം ചേച്ചി

ചേച്ചി എന്നോടൊപ്പം വന്ന് കട്ടിലിൽ കിടന്നു. ഇപ്പഴാണു ഞാൻ ചേച്ചിയുടെ പൂർ ഒന്ന് ശരിക്കു കാണുന്നത്. ഒരു അപ്പ ക്ഷണത്തിൽ ഒത്ത നടുക്ക് ഒരു വര താഴേക്ക് പോകുന്നു. ചേച്ചിക്ക് നല്ല രോമ വളർച്ചയുണ്ട്. അതു കോണ്ടാണന്നു തോന്നുന്നു ചേച്ചി പൂറിൻറവിടമെല്ലാം ഷേവ് ചെയ്ത് മിനുസ്സപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. ഞാൻ ആ പൂർ ചുണ്ടുകൾ രണ്ട വിരലുപയോഗിച്ച് പിളർത്തി. കാക്കക്കുഞ്ഞ് വാ പിളർക്കുന്ന മാതിരിയുണ്ട്. ഒപ്പും അതിനു മുകളിലായി ഒരു ഒരു കപ്പലണ്ടി കുരുവിന്റെ കൂട്ട് തടിച്ച് ചുവന്ന് പഴുത്ത പാഞ്ചി പഴത്തിന്റെ നിറത്തിൽ ലൈറ്റിന്റെ വെട്ടത്തിൽ തിളങ്ങുന്ന കന്ത്. ഞാൻ ആ പൂന്നു പിളർത്തി ഒരു ഗഹന വീക്ഷണം തന്നെ നടത്തി നേരത്തേം ചേച്ചിയുടെ പൂറു കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അനൊന്നും ഇത്രയും ഗഹനമായിട്ട് കാണാനോ

എല്ലാമൊന്ന് അപഗ്രഹിച്ച് മനസ്സിലാക്കാനോ ഉള്ള ഒരു അറിവ് അന്നില്ലായിരുന്നല്ലോ. പൊട്ടൻ പൂറു കണ്ടാമാതിരിയായിരുന്നു ഞാൻ,

എടാ. എന്തോന്നാട് ഇരുന്ന സൗന്ദര്യം കാണുന്നത്? എന്നുള്ള ചേച്ചിയുടെ വിളിയാണു എന്നെ ആ നോട്ടത്തിൽ നിന്നുമുണർത്തിയത്.

ഒ.ഇതെല്ലാം ശരിക്കൊന്ന് കാണട്ട് ചേച്ചി. അതൊക്കെ പിനെ കാണാം. നീ എന്റെങ്കിലും ഒക്കെ ഒന്ന് ചെയ്തു.

ചേച്ചിയാണങ്കിൽ എല്ലാത്തിലും നല്ല അറിവുള്ള മാതിരി വലിയ പെണ്ണുങ്ങടെ മാതിരിയാ സംസ്കാരിക്കുന്നത്.

ചേച്ചി ഞാൻ ചേച്ചിയുടെ ഇവിടെ നക്കട്ടേ.? എട വിഡ്ഡി കൂക്ഷ്മമാണ്ടുമേ. ഇതിന്റെ പേരാ പൂവെന്ന്, ആ അതൊക്കെയെനിക്ക് അറിയാം.

ഞാൻ ചേച്ചിയുടെ ചുറ്റിൽ ഒരു ഉമ്മ കൊടുത്തു. നല്ല ചന്ദന സോപ്പിന്റെയും പൂറിന്റെയും കൂടി കലർന്ന ഒരു മണം ഞാൻ ആ പൂന്നു പിളർന്ന് ആ തേൻ മുഴുവന്നും നീക്കി കൂടിച്ചു

ഹാ..എടാ നല്ല സുഖം..ആ അങ്ങനെ നക്ക്. ഞാൻ പൂർ തുളയിൽ നാക്കിട്ട് കുത്തി.

ഇതിനിടയിൽ ഞാൻ അവളുടെ കന്ത് മേലോട്ട് തൊലിച്ച് അത് വായിലാക്കി നുണയാൻ തുടങ്ങി അതോടെ അവൾ കൂടൂതൽ വികാരവത്തിയായി

ഹാ.എന്റെ മോനേ..ഹാ. ചേച്ചിക്ക് നല്ല സുഖമട്. ഇത് കേൾക്കുന്തോറും.ഞാൻ അത് ചപ്പി വലിക്കാൻ തുടങ്ങി ഒപ്പം അതിൽ നാക്കിട്ടുരച്ചു. യ്യോ..എന്റെ മോനേ..ഹാ..എടാ കൂട്ടാ..എനിക്കിപ്പം വരും.നിർത്തല്ലേ ..ഹആ…അങ്ങാനെ ആക്കി. ഹാ..എടാ .എനിക്ക് വ.തു.ന്നു.യ്യ്.ഹോ.യു.ആ…അവൾ അരക്കെട്ട് മുകളിലേക്ക് തള്ളി പിടിച്ച വെട്ടിക്കൻ തുടങ്ങി

ഇതും പറഞ്ഞ് അവൾ എന്റെ മുഖം ആവളുടെ പുറ്റിലിട്ടുരയ്ക്കാൻ തുടങ്ങി അവൾക്ക് വെള്ളം വന്നു എന്ന് എനിക്കു മനസ്സിലായി. ഞാൻ അവളുടെ കത്ത് തീറ്റി നല്ല ഉിശോട് തന്നെ തിന്നാൻ തുടങ്ങി. എനിക്കാണങ്കിൽ എന്റെ കുണ്ണ അതി ഭയങ്കരമായി നിന്നു വെട്ടാൻ തുടങ്ങി.

ചേച്ചിയെ കൊണയ്ക്കക്കാതെ തന്നെ എന്റെ പാൽ പോകൂം എന്നാ തോന്നുന്നത്.

ഇത്രയും ആയപ്പഴത്തേന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞു.ചേച്ചി ഇനിയും ചേച്ചിയുടേ പുറ്റി കേറ്റട്ടേ.?

ഞാൻ മുകളിലേക്ക് കയറി. എന്റെ കുണ്ണ പിടിച്ച് ആളുടെ ചുറ്റിൽ വെച്ച് തെള്ളി,അതിനകത്ത് നിന്ന് പൂർ തേനിന്റെ ഒഴുക്കായതിനാൽ എന്റെ കുണ്ണ തെന്നി മാറി എങ്ങോ പൊയി

വീണ്ടും ഒന്നു കൂടി നോക്കി.രക്ഷയില്ല. ചേച്ചി കേറുന്നില്ലടി .അത് തെന്നി പോകുവാ.

അതു കേട്ട അവൾ എന്റെ കൂണ്ണ പിടിച്ച് അവളുടെ പൂർ തുളയിൽ വെച്ച് അതിൽ തന്നെ പിടിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു.

അ.ഇനിയും .തഴോട്ട് തള്ളു

ഹാ.നൊവുന്നു പതുക്കെ തെള്ള്,

വീണ്ടും ഞാൻ പതുക്കെ തെള്ളി.

ഹാ.നോവുന്നു.എന്നാലും കൂറച്ച് കേറി.

ഇനിയും കൂറച്ചുടെ താഴോട്ട് ആക്കി. ഞാൻ വീണ്ടും താഴേക്ക് തെള്ളി എന്റെ കുണ്ണ മുഴുവൻ അവളുടെ പൂറിനകത്തായി.

ഇനിയും ചെറുതായിട്ട് പൊക്കിയടി. ചെറുകെ അടിയ്ക്കണം.ഇല്ലങ്കിൽ എനിക്ക് വേദനയെടുക്കും.

ഞാൻ പതുക്കെ അടി തുടങ്ങി.

ഇനിയും ഉറക്കെ ?

ഉം.ഇനിയും ശകലം കൂടിയുറക്കെ. ആ…അങ്ങനെ.ആ.ഉറക്കെ. അവൾ എന്നെ വരിഞ്ഞു മുറുക്കാൻ തുടങ്ങി. വളരെയധിക നേരമായി കലാ പരുപാടികൾ തുടരുന്നതിനാലും എന്റെ ആദ്യത്തെ

പരിപാടിയായതിനാലും എനിക്ക് അധിക നേരം പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ സാധിച്ചില്ല. എനിക്ക് വെള്ളം വരായത്തിന്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ എന്റെ ശരീരത്തിൽ കണ്ടു തൂടങ്ങി.

ചേച്ചി എനിക്ക് ഇപ്പോൾ പാലു വരും

ഉം.ഉറക്കെയടി.എനിക്കും വരും.

ഉറക്കെ .ആ ഉറക്കെ.

ചേച്ചീ. എനിക്കു വ്…സൂ. എടാ.ഉറക്കെ…എനിക്കും വരുന്നു . എന്നു പറഞ്ഞ് അവൾ എന്നെ വരിഞ്ഞ് മുറുക്കി എന്റെ ചിരിയെല്ലാം ചിപ്പി വലിച്ചു. ഞങ്ങൾ കൂറെ നേരമങ്ങനെ കിടന്നു. അമ്മ വരാനുള്ള സമയമടുത്തതു കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ എഴുനേറ്റ് ബാത്രമിൽ പോയി എല്ലാം കഴുകി. യ്യോ.ചേച്ചി എന്തൊരു സൂഖമായിരുന്നു. ചേച്ചിക്കും നല്ല സുഖമുണ്ടായിരുന്നോ..?

ഉം..കൊള്ളാറുന്നു.എന്നു പറഞ്ഞ ചേച്ചിയെനിക്ക ഒരുമ്മ തന്നു.എന്നിട്ട അടുക്കളയിലേക്ക് ഓടിപ്പോയി.

തിരികെ വന്നത് ഒരു കപ്പ് കാപ്പിയുമയിട്ടായിരുന്നു. ചേച്ചിയിൽ നിന്നും പഠിച്ച കലാ പരുപാടികൾ ഞങ്ങൾ ഇന്നും തുടർന്നു വരുന്നു

3782cookie-checkഎന്റെ ചേച്ചി ശിൽപ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *