ആരുടെതാ അപ്പോൾ ആദ്യം ചീറ്റിയത്?

Posted on

ഹാപ്പി ഫാൻസി എന്റെ പെര് മനു ടൗണിൽ നിന്നും അൽപ്പം മാറിയാണ് എന്റെ ഫാൻസി. അത് കോണ്ട് തന്നെ നല്ല പാർക്കിംഗ് സൗകര്യാവും തിരക്കും കുറവായത് കോണ്ട് എനിക്ക് ഒരു പാടു സ്ഥിരം കസ്റ്റമേഴ്സ് ഉണ്ട് അതിൽ കുറെ ടീച്ചർമാരും ആന്റിമാരും ഇത്തമാരും ഒക്കെ ഉണ്ട് . കടയിയിൽ ഞാനും ഒരു സെയിൽസ്മാൻ ജിഷ്ണുവുമാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് പയ്യൻ മിക്ക ദിവസങ്ങളിലും ലീവായിരിക്കും കടയിലെക്കുള്ള പർ ചെയ്സും മറ്റു കാര്യങളും ഒക്കെയായി എനിക്ക് എപ്പോയും തിരക്കായിരിക്കും അവനെ സമയത്തിന് കിട്ടത്തില്ല എന്നാലും അവനില്ലാത്തചില ദിവസങ്ങളിൽ ഞാൻവളരെ ഹാപ്പിയായിരിക്കും.

കാരണം എന്റെ കമ്പനിയായ ആന്റിമാരും ഇത്തമാരും വരുമ്പോൾ എനിക്ക് സ്വസ്ത്തമായി സോള്ളാമല്ലോ? എന്നിരിന്നാലും പർച്ചെയ്സും സാമ്പത്തീക തിരിമറിക്കും മറ്റും എനിക്ക് പുറത്ത് പൊവാൻ ആളില്ലാതെ വരുമ്പോൾ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അങ്ങനെ ഇരിക്കെ എനിക്ക് ഒരു ലെഡീസ് സ്റ്റാഫിനെ കിട്ടി കിട്ടിയതല്ല വന്ന് പ്പെട്ടു എന്ന് പറയാം അത് പിന്നെ പറയാം ആദ്യം അവളെ പരിജയപെടാം. പെര് മിനിമോൾ ഇരുപത് വയസ് പ്രായം വെളുത്ത നിറം ഒത്ത ഉഴരവും തടിയും.

മീഡിയം സൈസ് മുലകൾ പിന്നൊട്ട് തള്ളിനിൽക്കുന്ന ചന്തികൾ നല്ല ഭംഗിയുള്ള അൽപ്പം ഉഴർന്ന് നിൽക്കുന്ന അരക്കെട്ട് നല്ല ഷൈപുള്ള ബോഡി മാന്യാമായ വസ്ത്രാ ധാരണ, നെറ്റിയിൽ ചന്ദന കുറിത്തോട്ട് മുടിയിൽ തുളസി കതിർ ഒക്കെ കുത്തി നിൽക്കുന്നത് കണ്ടാൽ ഒരു നല്ല നാട്ടിൻ പുറത്തുകാരി ശാലീന സുന്ദരി.
ഒരിക്കൽ എനിക്ക് വലിയ സാമ്പത്തീക ബുദ്ധിമുട്ട് വന്നു സാധാരണ ഞാൻ സാമ്പത്തിക പ്രശ്നങ്ങൾ വരുമ്പോൾ എന്റെ സ്ഥിരം കസ്റ്റമെഴ്സായ ആന്റിമാരിൽ നിന്നും ട്ടിച്ചർമാരിൽ നിന്നൊക്കെതിരിമറി നടത്താറാണ് പതിവ്.

സരിത ട്ടീച്ചറോടും റാണി ആന്റിയൊടും മെല്ലാം ചൊദിച്ചു പക്ഷെ അവരുടെ കയ്യിൽ ഒന്നും കാഷില്ല. കടയിൽ ഞാൻ ഒറ്റക്കാണ് അന്ന് മിനിമോൾ ഇല്ലാത്ത കാലമാണ് ജിഷ്ണു പതിവ് പൊലെ ലീവാണ് ഫോൺ വിളിച്ചിട്ടു എടുക്കുന്നുമില്ല അത് അവന്റെ പതിവ് സ്വാഭാവമാണ് ലിവായാൽ ഫോൺ എടുക്കില്ല.

അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോൾ ആണ് എനിക്ക് എന്റെ സൽമ താത്തയെ ഓർമ്മ വന്നത് ഞാൻ നെരെ ഫോൺ എടുത്ത് സൽമതാത്തയെ വിളിച്ചു, ഹലോ ഞാൻ മനു വാ ആ എനിക്ക് മനസിലായി, എന്താ വിളിച്ചത് അത് ഞാൻ… ഞാൻ കിടന്ന് പരുങ്ങി,എന്താണങ്കിൽ വെഗം പറ ഇക്ക നാട്ടിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് സൽമ താത്ത ശബ്ദം താഴ്ത്തി പറഞ്ഞു ഇക്ക എന്നാ നാട്ടിൽ വന്നത്? എന്നൊട് പറഞ്ഞില്ലല്ലോ? അത് സുഖമില്ലാതെ പെട്ടന്ന് വന്നതാ, എന്താ അസുഖം? ഞാൻ ചോദിച്ചു അതക്കെ പിന്നെ പറയാം ഇക്കപുറതുണ്ട് നീ എന്തിനാണ് വിളിച്ചത് എന്ന് പറ.

എന്നാ ശരി ഒന്നുമില്ല, ഞാൻ ഫൊൺ വെക്കാൻ ശ്രമിച്ചു എന്താ മനു വെഗം കാര്യം പറ അതൊ വല്ല കുരുത്ത കെടും പറയാൻ വിളിച്ചതാണൊ? ഹെയ് ഞാൻ അത്തരക്കാരനോന്നുമല്ല ഹാ നീ എത്തരക്കാരനാണന്നൊക്കെ കുറച്ചെക്കെ എനിക്ക് അറിയാം സൽമ താത്ത എന്തൊ അർത്തം വച്ച് പറഞ്ഞു അതെന്താ ഇത്ത അങ്ങനെ പറഞ്ഞത് ഹായ് ഒന്നുമില്ല എന്നാ മനുവിളിച്ച കാര്യം പറ എനിക്ക് കുറച്ച് പണം ആവശ്യാമുണ്ടായിരുന്നു ഇത്തയുടെ കയ്യിൽ എടുക്കാനുണ്ടാകുമോ? ഞാൻ ഒറ്റ ശ്വാസത്തിൽ ചോദിച്ചു മനു ഇക്ക നാട്ടിൽ ഉള്ള സമയമല്ലേ? എന്റെ കൈയ്യിൽ ഒന്നുമില്ല നാട്ടിൽ ഇല്ലാത്തപ്പോൾ എനിക്ക് പണം അയക്കും ഇക്ക ഉണ്ടാകുബൊൾ ഇക്ക തന്നെയാണ് ചിലവ് നടത്തുന്നത്.

7680cookie-checkആരുടെതാ അപ്പോൾ ആദ്യം ചീറ്റിയത്?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *