ജെട്ടി കള്ളൻ

Posted on

ഹായ് ഫ്രണ്ട്‌സ് ഇത് എന്റെ വീട്ടൽ നടക്കുന്ന കഥയ ഞാ ൻ ഒരു ജെട്ടി കൊതിയൻ കുണ്ടി കൊതിയൻ വളി കൊതിയൻ തീട്ട കൊതിയൻ എന്റെ അമ്മ രോഹിണി ആറ്റം ചരയ്ക്ക് തടിയുണ്ട് വിടർന്ന കുണ്ടി തൂങ്ങി കിടക്കുന്ന മുല ചാടിയ വയർ പെങ്ങൾ രാജി 16 വയസ്സ് ഉഗ്രൻ ചരക്ക് വെണ്ണ പോലെയാ അവൾ പിന്നെ ചേട്ടൻ വൈഫ് അ വാൾ സൂപ്പറാ വെടി ലുക്ക് അവൾക്കു അവളുടെ മോൾ എട്ട് വയസ്സു കൊഴുത്ത കുട്ടി ചരക്ക് ‘അമ്മ ജെട്ടി ഇടൽ കുറവാ എവിടെയെങ്കിലും പോകുന്നുണ്ടങ്കിലെ ജെട്ടി ഇടാറുള്ളൂ ആ ജെട്ടി ആണെങ്കിൽ പോയി വന്ന ഉടനെ ‘അമ്മ അതു ബാത്‌റൂമിൽ അയിച്ചിടും ഞാൻ പതിയെ ബാത്‌റൂമിൽ കയറി മണത്തു അടിക്കും വാണം പിറന്ന പൂറിന്റെ മണം നല്ല നെല്ല് പുഴുങ്ങിയ മണമുള്ള അമ്മയുടെ ജെട്ടി ആ മുഖത്തു വെച്ചു മണത്തു അടിക്കുന്ന സുഗം എത്ര പെണ്ണിനെ പ ണ്ണി യാലും കിട്ടില്ല ആ സുഗം വല്ലാത്ത സുഗമാ പിന്നെ ചേട്ടന്റെ വൈഫ് അവളുടെ ജെട്ടി കിട്ടണമെങ്കിൽ അവൾ അവളുടെ വീട്ടിൽ പോകണം അപ്പോൾ ഞാൻ അവളുടെ റൂമിൽ കയറി അവളുടെ ജെട്ടി ബ്രാ മോളുടെ കുഞ്ഞു ജെട്ടി ഇതൊക്കെ മണത്തു രണ്ടു മൂന്നു വാണമെങ്കിലും വിടും ചേട്ടന്റെ മോളുടെ ജെട്ടി അഴുക്ക് ജെട്ടി കിട്ടാറുണ്ട് ചെറിയ കുട്ടിയല്ലേ അവൾ അവിടെയും ഇവിടെയും ഒക്കെ അയിച്ചിടും അതെടുത്ത് എന്റെ റൂമിൽ കൊണ്ടു പോയി അടിച്ചു കളയും ചേട്ടന്റെ മോളെ മടയിൽ ഇരുത്തി കമ്പി അക്കാറുണ്ട്‌ ജാക്കി വെച്ചു കമ്പിയാക്കും പിന്നെ പെങ്ങള് രാജി രോമം നിറഞ്ഞവള അവളുടെ ജെട്ടിയിൽ പൂട കിട്ടാറുണ്ട് പിന്നെ അവളുടെയും ചേട്ടന്റെ വൈഫിന്റെയും മെൻസസ് പാഡ് അവർ വീട്ടിൽ ഒരു കവറിൽ സൂക്ഷിക്കാറുണ്ട് ഒന്നിച്ചു കളയാൻ വേണ്ടി അതെടുത്തു മണക്കാറുണ്ട് അതൊക്കെ എടുത്തു മണത്തു അടിക്കാൻ പ്രതേക സുഗമാ

പിന്നെ ഇവരോയൊക്കെ എനിക്കു പണ്ണാൻ ആഗ്രഹമില്ല ഇവരുടെ അടിമ ആകാൻ ആണ് ഇഷ്ട്ടം ഇവരുടെ ആജ്ഞാ അനുസരിച്ചു കാലു നക്കി പട്ടിയായി തീട്ടം തിന്നു ജീവിക്കാൻ ആണ് എനിക്ക് ഇഷ്ട്ടം എന്റെ അമ്മയെയും പെങ്ങളെയും ചേട്ടത്തിയെയും വേറെ ചേട്ടന്മാർ കളി ക്കുന്നത് കാണാൻ ആണ് എനിക്കിഷ്ട്ട്ട്0 നല്ല വലിയ മുഴുത്ത കുണ്ണ ഉള്ള ചേട്ടന്മാർ അമ്മയുടെ കൂതയിലും പൂറിലും ആഞ്ഞു പണ്ണുന്നത് എനിക്കു കാണണം അമ്മയെ അവർ പട്ടി പണ്ണുന്നത് പോലെ പണ്ണണം അമ്മയുടെ പൂറിലും കുണ്ടയിലും കയറിയ കുണ്ണ എന്റെ പെങ്ങള് പൂറി വായിലിട്ടു ഊമ്പണം അപ്പോൾ എന്റെ ചേട്ടത്തി പൂറി ചേട്ടൻ മാരുടെ കൂതി പൊളിച്ചു നക്കണം ചേട്ടൻ മാർ അമ്മയുടെ ചക്ക വിരിഞ്ഞ കൂതയിൽ കുണ്ണ കയറ്റി പൊളിക്കുന്ന സീൻ ഓഹ്

അമ്മയുടെ കൂതിയില് അടിച്ച കുണ്ണ ഊരുമ്പോൾ അതിൽ തീട്ടം പറ്റി യിരിക്കും അതു വായിലിട്ടു ഊമ്പി വലിക്കും ഞാൻ ആ കുണ്ണ മുഴുത്ത കുണ്ണ ചേട്ടന്മാർ മൂന്നു പേരെയും മാറി മാറി കളിക്കുന്നത് നോക്കി നിക്കണം അവന്മാർ അമ്മയെ തെറി വിളിക്കണം കൂതിച്ചി മോളെ പൂറി മോളെ മൂന്നു പേരെയും കെട്ടിയിട്ടു ചേട്ടന്മാർ ചാട്ട വാറുകൊണ്ടു അടിക്കണം മെഴുകു തിരി ഉരുക്കി പൂറിലും കൂതയിലും ഒഴിക്കണം

പിന്നെ ഇവരോയൊക്കെ എനിക്കു പണ്ണാൻ ആഗ്രഹമില്ല ഇവരുടെ അടിമ ആകാൻ ആണ് ഇഷ്ട്ടം ഇവരുടെ ആജ്ഞാ അനുസരിച്ചു കാലു നക്കി പട്ടിയായി തീട്ടം തിന്നു ജീവിക്കാൻ ആണ് എനിക്ക് ഇഷ്ട്ടം എന്റെ അമ്മയെയും പെങ്ങളെയും ചേട്ടത്തിയെയും വേറെ ചേട്ടന്മാർ കളി ക്കുന്നത് കാണാൻ ആണ് എനിക്കിഷ്ട്ട്ട്0 നല്ല വലിയ മുഴുത്ത കുണ്ണ ഉള്ള ചേട്ടന്മാർ അമ്മയുടെ കൂതയിലും പൂറിലും ആഞ്ഞു പണ്ണുന്നത് എനിക്കു കാണണം അമ്മയെ അവർ പട്ടി പണ്ണുന്നത് പോലെ പണ്ണണം അമ്മയുടെ പൂറിലും കുണ്ടയിലും കയറിയ കുണ്ണ എന്റെ പെങ്ങള് പൂറി വായിലിട്ടു ഊമ്പണം അപ്പോൾ എന്റെ ചേട്ടത്തി പൂറി ചേട്ടൻ മാരുടെ കൂതി പൊളിച്ചു നക്കണം ചേട്ടൻ മാർ അമ്മയുടെ ചക്ക വിരിഞ്ഞ കൂതയിൽ കുണ്ണ കയറ്റി പൊളിക്കുന്ന സീൻ ഓഹ്

അമ്മയുടെ കൂതിയില് അടിച്ച കുണ്ണ ഊരുമ്പോൾ അതിൽ തീട്ടം പറ്റി യിരിക്കും അതു വായിലിട്ടു ഊമ്പി വലിക്കും ഞാൻ ആ കുണ്ണ മുഴുത്ത കുണ്ണ ചേട്ടന്മാർ മൂന്നു പേരെയും മാറി മാറി കളിക്കുന്നത് നോക്കി നിക്കണം അവന്മാർ അമ്മയെ തെറി വിളിക്കണം കൂതിച്ചി മോളെ പൂറി മോളെ മൂന്നു പേരെയും കെട്ടിയിട്ടു ചേട്ടന്മാർ ചാട്ട വാറുകൊണ്ടു അടിക്കണം മെഴുകു തിരി ഉരുക്കി പൂറിലും കൂതയിലും ഒഴിക്കണം

10210cookie-checkജെട്ടി കള്ളൻ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *